124

Chúa cứu giúp dân Ngài

Bài ca khi đang đi lên đền thờ. Do Đa-vít sáng tác.

  1Ít-ra-en nên nói,
   Nếu Chúa không đứng về phía chúng ta thì sao?
  2Nếu Chúa không đứng về phía chúng ta
   khi chúng ta bị tấn công thì sao?
  3Chắc hẳn kẻ thù đã ăn tươi nuốt sống chúng ta trong cơn nóng giận.
  4Chúng có thể như nước lụt ào đến dìm chết chúng ta;
   hay tràn ngập chúng ta như sông lớn.
  5Chúng có thể cuốn trôi chúng ta đi như thác lũ.
  6Ca ngợi Chúa, Ngài không để chúng ăn nuốt chúng ta.
  7Chúng ta thoát như chim thoát khỏi bẫy sập.
   Bẫy bị hỏng, nên chúng ta thoát.
  8Sự tiếp trợ chúng ta đến từ Chúa,
   Đấng tạo nên trời đất.