125

Bài ca thăng tiến

1Ai tin cậy Chúa Hằng Hữu,
Sẽ giống núi Si-ôn,
Không dao động
Bất diệt trường tồn!
2Sa-lem núi non bao bọc,
Chúa Hằng Hữu chở che dân tộc này
Từ nay cho đến muôn đời.
3Vì kẻ ác không còn cầm quyền
Trên phần đất người công chính,
Để chúng ta khỏi bị ép buộc,
Nhúng tay vào việc bất lương.
4Chúa Hằng Hữu ôi!
Xin ban phúc cho người hiền đức,
Và người có lòng trung trực.
5Còn người đi theo đường cong queo,
Chúa sẽ phạt chung với kẻ ác
Thanh bình cho Y-sơ-ra-ên!