125

Cũai Ca Sa‑âm Samoât Samơi Bữn Plot Ien

  1Cũai aléq ma sa‑âm Yiang Sursĩ nheq tễ mứt pahỡm,
   cũai ki cỡt samoât riang cóh Si-ôn;
   tỡ bữn ntrớu noau têq táq yỗn án cacưt tỡ la rasĩc.
  2Samoât cóh ỡt lavíng mpễr vil Yaru-salem,
   lứq máh ki tê Yiang Sursĩ ỡt lavíng mpễr proai án,
   tễ dỡi nâi toau toâq chumát tái-mantái.
  3Cũai loâi tỡ têq cỡt sốt níc tâm cutễq cũai tanoang o.
   Khân alới sốt níc, cŏh lơ cũai tanoang o ễn ễ puai ariang ngê sâuq alới tê.

  4Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia táq o chóq cũai táq ranáq o,
   la cũai ca trĩh parnai anhia.
  5Ma toâq anhia culáh cóng cũai sâuq,
   ki sễq anhia culáh cóng yỗn cũai ca calỡih táh ngê anhia hỡ.

  Sễq yỗn tỗp I-sarel bữn ỡt ien khễ níc!