126

Nau Tâm Rnê Yor Sĭt Tă Bơh Nau Jêng Bu Nă

 Nau phung hăn nsong ta ƀon kloh ueh mprơ
1Tơlah Yêhôva njŭn phung sĭt ta ƀon Siôn. He jêng nâm bu phung gŭ mbơi.
2Dôl nây trôm mbung he bêng ma nau gơm,
 Jêh ri mpiăt he ma nau mprơ;
 Dôl nây bu lah ta nklang phung mpôl băl,
 Yêhôva ƀư nau khlay jêh ma khân păng;
3Yêhôva ƀư nau khlay jêh ma he, Yor nây he maak.
4Ơ Yêhôva, njŭn phung bu nă hên sĭt,
 Nâm bu dak n'hor tâm n'gor bah rđŭng.
5Phung tuch ma dak măt mra kăch tâm nau gơm maak.
6Mbu nâm hăn srih grăp ma nau nhĭm, mra plơ̆ sĭt mbăk nchăp ba ma nau răm maak.