126

Klei Bi Mni Kyua Wĭt Mơ̆ng Klei Jing Mnă

Klei phung hiu nao kơ ƀuôn doh jăk mmuñ.
  1Tơdah Yêhôwa atăt phung mnă wĭt kơ ƀuôn Siôn,
   hmei jing msĕ si phung dôk êpei.
  2Hlăk anăn ƀăng êgei hmei bŏ hŏng klei tlao,
   leh anăn êlah hmei hŏng klei mmuñ mơak.
  Hlăk anăn arăng lač ti krah phung găp djuê mnuih,
   “Yêhôwa ngă leh klei yuôm bhăn kơ diñu.”
  3Yêhôwa ngă leh klei yuôm bhăn kơ hmei,
   kyuanăn hmei mơak.

  4Ơ Yêhôwa, atăt phung mnă hmei wĭt,
   msĕ si êa hnoh hlăm čar Dhŭng.
  5Phung buh mdiê hŏng êa ală,
   srăng puôt wiă hŏng klei hơ̆k mơak.
  6Hlei pô djă mjeh nao buh hŏng klei hia,
   srăng lŏ wĭt hŏng klei ur hơ̆k djă ba čăp mdiê mbĭt.