128

Ramứh O Toâq Pỡ Cũai Ca Trĩh Yiang Sursĩ

  1Bốn lứq máh cũai yám noap Yiang Sursĩ;
   yuaq alới sâng bũi óh.
   Alới la cũai puai máh ngê án.

  2Mới táq pỡq ki bữn dũ tâc khám cha tâng dỡi tamoong mới.
   Mới bữn ŏ́c bốn, cớp dũ ramứh mới táq lứq pân cỡt.
  3Lacuoi mới cỡt samoât voar nho bữn palâi bong lêt tâng dống mới;
   cớp máh con mới ỡt savĩel pễr mới ariang nỡm o‑li‑vê padốh con sa‑ữi lứq.
  4Ống cũai yám noap Yiang Sursĩ toâp têq bữn roap máh ŏ́c bốn nâi.

  5Sễq Yiang Sursĩ satốh ŏ́c bốn yỗn mới tễ cóh Si-ôn,
   la ntốq án ỡt.
  Sốt dỡi tamoong mới,
   sễq yỗn mới bữn hữm vil Yaru-salem cỡt sốc achỗn la‑ữt.
  6Sễq yỗn mới bữn tamoong dũn cumo ralua casâi;
   têq bữn hữm máh châu chễ.

  Sễq yỗn tỗp I-sarel ỡt ien khễ níc!