129

Bài ca thăng tiến

1Y-sơ-ra-ên lên tiếng:
Khi tôi còn trẻ, nhiều lần họ gây khốn khổ cho tôi.
2Phải, họ cứ làm tôi khốn đốn lúc thiếu thời, Nhưng không thắng nổi tôi.
3Họ kéo cày trên lưng tôi,
Rạch dài thành luống.
4Chúa Hằng Hữu rất công minh
Ngài cắt đứt dây kẻ ác.
5Những kẻ ghen ghét Si-ôn
Phải thất bại xấu hổ.
6Họ như cỏ cây mọc trên mái nhà,
Khô héo trước khi bị nhổ.
7Người gặt cũng như người bó,
Thu hoạch ít ỏi, không đầy bàn tay.
8Người qua lại sẽ không nói:
"Xin Chúa Hằng Hữu ban phúc cho các anh,
Câu phúc lành cho các anh,
Nhân danh Chúa Hằng Hữu."