12

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

Theo thể Sê-minh

1Chúa Hằng Hữu ôi, xin cứu giúp!
Người lành ngay lác đác như lá thu,
Chốn nhân gian người trung tín vắng dần.
2Thiên hạ chỉ đẩy đưa lời dối gạt,
Miệng trơn tru câu tán tỉnh lọc lừa.
3Thượng Đế sẽ hớt môi người nịnh hót,
Và cắt lưỡi kẻ khoác lác kiêu căng.
4Nó tự nhủ: "Ta thắng nhờ khua ba tấc lưỡi;
Đã làm chủ môi ta, thì còn phải sợ ai?"
5Nhưng Chúa phán:"Khi kẻ nghèo bị áp bức,
Và người đói khổ rên la,
Ta sẽ dưa tay ra giải cứu,
Bảo đảm an toàn như sử ước."
6Lời Chúa là chân lý tinh thuần,
Như bạc luyện bảy lần trong lửa.
7Chúa ôi, xin bảo vệ gìn giữ,
Chở che con khỏi thế hệ gian manh;
8Vì kẻ ác chỉ chường mặt tung hoành
Khi việc đê hèn được loài người ca tụng.