130

Bài ca thăng tiến

1Chúa Hằng Hữu ơi,
Từ vực thẳm con kêu van,
2Xin Chúa hãy lắng tai Nghe lời con nguyện cầu.
3Nếu Chúa ghi nhớ tội ác,
Còn ai đứng nổi trước mặt Ngài?
4Nhưng Chúa có lòng khoan dung,
Nên Ngài đáng kính sợ.
5Con mong đợi Chúa Hằng Hữu,
Linh hồn con ngóng trông Ngài,
Con hy vọng nơi lời hứa Ngài;
6Linh hồn con trông mong Chúa,
Hơn người gác đêm chờ đợi bình minh.
7Y-sơ-ra-ên! hãy hy vọng nơi Chúa Hằng Hữu,
Vì Ngài có lòng nhân từ
Ban ân cứu chuộc dồi dào
8Ngài sẽ cứu chuộc Y-sơ-ra-ên,
Khỏi mọi tội lỗi.