133

Ỡt Ratoi Parnơi

  1O lứq cớp bũi óh la‑ỡq toâq máh sễm ai ỡt ratoi
   cớp bữn muoi mứt muoi pahỡm!
  2Ŏ́c ratoi ki cỡt samoât dỡq nsễng o‑li‑vê kia ntâng lứq
   ca hoi tễ plỡ cớp tễ sóc bễc Arôn chu tacong au tuar án.
  3Ŏ́c ratoi ki cỡt samoât dỡq latac tâng cóh Her-môn,
   lian sễng chu cóh Si-ôn.
  Tâng ntốq ki Yiang Sursĩ khoiq par‑ữq ễ yỗn ŏ́c bốn;
   ŏ́c bốn ki la têq bữn tamoong mantái níc.