135

Cansái Ũat Khễn

  1Lứq khễn Yiang Sursĩ!

  Khễn ramứh Yiang Sursĩ!
  Ơ anhia ca táq ranáq Yiang Sursĩ ơi!
   Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ
  2toâq anhia tayứng tâng nchŏh cớp tâng clống Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ hái.
  3Cóq khễn Yiang Sursĩ, yuaq án táq o níc.
   Cóq ũat khễn ramứh án, yuaq án bữn mứt sarũiq táq.
  4Yiang Sursĩ khoiq rưoh Yacốp yỗn táq ống ranáq án;
   cớp cũai I-sarel cỡt cũai án pasếq lứq.

  5Cứq dáng raloaih Yiang Sursĩ sốt toâr lứq.
   Ncháu hái sốt toâr clữi nheq tễ máh yiang canŏ́h.
  6Ntrớu Yiang Sursĩ sâng ễ táq, lứq án táq
   tâng paloŏng, tâng cutễq, tâng cloong dỡq mưt,
   dếh tâng mpứng dĩ dỡq mưt la‑a cớp yarũ lứq.
  7Án táq yỗn ramứl cũm pếc chỗn tễ pứp paloŏng cutễq;
   án táq yỗn bữn lalieiq tâng mpứng dĩ mia;
   cớp án táq yỗn cuyal phát tễ angia án cơi toâq.

  8Tâng cruang Ê-yip-tô án khoiq cachĩt táh máh con samiang clúng,
   dếh cũai, dếh charán la án táq machớng nheq.
  9Tâng cruang ki, án khoiq táq sa‑ữi tếc cớp ranáq salễh
   dŏq culáh cóng yỗn puo cớp máh ranễng puo.
  10Án khoiq talốh sa‑ữi cruang cớp cachĩt máh puo ca rêng lứq.
  11Máh puo ki ramứh neq:
   Si-hôn la puo cũai Amô-rit; Oc la puo cruang Basan;
   cớp dếh puo tâng cruang Cana-an hỡ.
  12Chơ án chiau tâm cutễq máh puo ki yỗn cỡt mun cũai proai án ễn,
   la cũai I-sarel.

  13Ơ Yiang Sursĩ ơi! Ramứh anhia lứq parchia parhan dũ ntốq,
   cớp dũ máh dỡi cũai ki lứq sanhữ níc anhia.
  14Lứq Yiang Sursĩ bễng proai án,
   cớp án sâng sarũiq chóq máh cũai táq ranáq án.

  15Máh yiang tâng cruang canŏ́h cũai dốq sang la rup noau táq toâq práq cớp yễng,
   cỗ nhơ tễ atĩ cũai chiang.
  16Rup ki bữn bỗq, ma tỡ têq pai ntrớu;
   bữn moat, ma tỡ têq hữm ntrớu.
  17Yiang ki bữn cutũr, ma tỡ têq sâng ntrớu,
   cớp ŏ́q rangứh dŏq tangứh hỡ.
  18Sễq yỗn dũ náq cũai táq rup ki, dếh alới ca sang rup,
   cỡt samoât rup ki tê, ŏ́q chớc cớp pứt rêng.

  19Ơ tỗp I-sarel ơi! Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ!
  Ơ tỗp Arôn ca tễng rit sang Yiang Sursĩ ơi!
   Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ!
  20Ơ tỗp Lê-vi ơi! Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ!
  Cớp dũ náq cũai ca yám noap Yiang Sursĩ,
   cóq anhia khễn án tê!
  21Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ tễ cóh Si-ôn,
   tâng vil Yaru-salem la ntốq án ỡt.

  Lứq khễn Yiang Sursĩ!