137

1Bên bờ sông Ba-by-luân,
Chúng ta ngồi khóc
tưởng niệm Si-ôn
2Chúng ta treo đàn
Trên cành liễu ven sông;
3Vì bọn áp bức
Buộc chúng ta ca,
Quân cướp của giết người
Bảo chúng ta hát mừng
"Một bài ca Si-ôn."
4Làm sao ca hát được
Bài ca Chúa Hằng Hữu vinh quang
Nơi đất khách?
5Nếu ta quên Giê-ru-sa-lem
Tay ta sẽ mất hết tài năng!
6Nếu ta không nhớ Giê-ru-sa-lem,
Không yêu Giê-ru-sa-lem
Hơn mọi niềm vui,
Lưỡi ta sẽ bất động
Không còn ca hát nữa!
7Cầu xin Chúa Hằng Hữu,
Nhớ lời dân Ê-đôm,
Trong ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ;
Chúng reo hò: Phá hủy
San phẳng thành bình địa!
8Dân Ba-by-luân,
Hẳn sẽ bị tiêu diệt!
Phúc cho dân báo phạt Ba-by-luân,
Vì tội tiêu diệt chúng ta.
9Phúc cho người bắt trẻ con Ba-by-luân
Đập chết nơi hòn đá.