137

Santoiq Cuclỗiq Cucling Tễ Cruang Ba-bulôn

  1Bo tỗp hái ỡt tacu mpễr dỡq hoi tâng cruang Ba-bulôn,
   miar ỡt nhiam toâq sanhữ vil Si-ôn.
  2Tỗp hái abễng achúng tâng nỡm aluang mpễr dỡq,
   tỡ bữn tapáih noâng.
  3Ỡt ntốq ki, alới ca cỗp hái
   ớn hái cóq ũat yỗn alới tamứng dŏq cỡt bũi óh.
  Alới pai neq: “Sễq anhia ũat cansái ũat tễ vil Si-ôn yỗn tỗp hếq tamứng!”

  4Nŏ́q têq hái ũat cansái ũat khễn Yiang Sursĩ
   tâng cruang canŏ́h tỡ bữn yám noap án tỡ?
  5Ơ vil Yaru-salem ơi! Khân cứq ma khlĩr mới,
   ki sễq yỗn cứq tỡ têq tapáih noâng achúng nâi.
  6Khân cứq tỡ bữn sanhữ cớp tỡ bữn yám noap vil Yaru-salem,
   la nỡm ŏ́c bũi toâr clữi tễ canŏ́h,
   ki sễq yỗn cứq tỡ têq ũat noâng.

  7Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia sanhữ máh ranáq tỗp Ê-dôm khoiq táq
   tâng tangái tỗp Ba-bulôn chíl bữn vil Yaru-salem.
  Tangái ki cũai Ê-dôm pai neq: “Talốh nheq vil ki!
   Talốh nheq, chỗi yỗn acán ntrớu têq tayứng noâng!”

  8Ơ cũai Ba-bulôn ơi! Nỡ‑ra nheq tữh anhia lứq cỡt ralốh tê.
  Noau ễ carláh loah dỡq chóq anhia,
   puai máh ranáq anhia khoiq táq chóq hếq chơ,
   Cũai ki lứq sâng bũi óh.
  9Alới ễ ĩt con cacớt anhia,
   chơ pỡq atáih tâng tamáu côl.