137

Klei Ênguôt Hnĭng Phung Mnă Hlăm Ƀuôn Ƀaƀilôn

  1Ti hang êa krông Ƀaƀilôn hmei dôk gŭ leh anăn hia,
   tơdah hmei hdơr kơ ƀuôn Siôn.
  2Ti kyâo sôl ti hang êa krông anăn
   hmei kƀăk hĕ brô̆ hmei.
  3Tinăn phung dưi hŏng hmei brei hmei mmuñ,
   leh anăn phung ktư̆ juă hmei brei hmei bi mơak kơ diñu, lač,
   “Mmuñ bĕ kơ hmei sa klei mmuñ ƀuôn Siôn.”

  4Si hmei dưi mmuñ klei mmuñ Yêhôwa
   hlăm čar phung tue?
  5Tơdah kâo wơr bĭt ih, Ơ ƀuôn Yêrusalem,
   brei kngan hnuă kâo luč klei mbruă ñu.
  6Brei êlah kâo tlĭp hŏng êhưl kâo,
   tơdah kâo amâo hdơr kơ ih ôh,
   tơdah kâo amâo yap ôh ƀuôn Yêrusalem jing yuôm hĭn kơ jih klei hơ̆k mơak kâo.

  7Ơ Yêhôwa, brei ih hdơr čiăng rŭ ênua kơ phung anak čar Êđôm.
   Hlăm hruê ƀuôn Yêrusalem lĕ
  diñu lač, “Bi rai hĕ ñu, bi rai hĕ ñu,
   tơl truh ti atur ñu.”
  8 Ơ anak mniê Ƀaƀilôn, pô arăng srăng bi rai,
   jăk mơak yơh kơ pô srăng bi wĭt kơ ih
   tui si klei jhat ih ngă leh kơ hmei.
  9Jăk mơak yơh pô srăng mă phung hđeh điêt ih,
   leh anăn poh bi mdjiê diñu ti boh tâo.