138

Thơ Đa-vít

1Con hết lòng cảm tạ Thượng Đế Ca tụng Ngài trước các thần linh.
2Hướng về Đền thờ, con thờ lạy Chúa,
Nguyện tri ân thành tín, nhân từ.
Vì Danh Chúa được đề cao,
Lời Chúa được tôn trọng vô cùng.
3Khi con kêu xin, Chúa đáp lời,
Ban sinh lực, phấn khởi tâm linh.
4Mọi vua trần gian sẽ cảm tạ Chúa,
Vì họ được nghe tiếng Ngài;
5HỌ sẽ ca tụng công việc Chúa,
Vì vinh quang Ngài quá rực rỡ.
6Dù cao cả, Chúa đoái thương người hèn hạ,
Ai kiêu ngạo Chúa liền tránh xa .
7Lúc tai ương dồn dập, Chúa bảo vệ mạng sống con.
Đưa tay đánh tan kẻ thù giận dữ hung hăng,
Quyền năng Ngài giải cứu con.
8Chúa Hằng Hữu sẽ chu toàn mọi việc cho con,
Lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời,
Chúa không hề bỏ dở công việc Ngài!