139

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

1Chúa Hằng Hữu ôi,
Ngài đã quan sát và biết con.
2Chúa biết khi con ngồi hay đứng
Dù ở xa Chúa hiểu tư tưởng con.
3Chúa xét xem lộ trình, quán trọ,
Ngài quen thuộc từng hành động con.
4Lời con nói chưa ra khỏi miệng
Chúa của con đã biết hết rồi.
5Chúa che chở phía sau phía trước,
Đặt tay Ngài trên con.
6Biết như thế, con vô cùng kinh ngạc,
Vì quá cao siêu với trí óc con.
7Đi đâu, con sẽ xa Thánh Linh Chúa?
Trốn đâu, con thoát khỏi mặt Ngài?
8Nếu lên trời, ấy nơi Chúa ngự,
Xuống Âm ty cũng vẫn thấy Ngài,
9Chắp cánh bình minh bay xa tít,
Đến tận nơi góc biển chân trời,
10Chúa cũng đưa tay ra dẫn dắt,
Quyền năng Ngài vẫn bảo hộ con.
11Nếu con nhờ bóng đêm che kín,
Ánh sáng chung quanh thành tối tăm,
12Thì với Chúa, bóng đêm chẳng tối,
Đêm tối cũng sáng như ban ngày,
Đêm ngày với Chúa đều như nhau.
13Chúa tạo nên tâm thần con,
Dệt thành con trong lòng mẹ.
14Cảm tạ Thượng Đế Đã sáng tạo con
Lạ lùng, tuyệt diệu!
Con biết rõ,
Công việc Ngài vô cùng siêu việt!
15Chúa thấy hết xương cốt con,
Khi con được tạo ra nơi kín đáo
Kết hợp từ cát bụi.
16Khi con còn phôi thai, Chúa thấy con,
Sách Chúa ghi chép đời con từng ngày,
Trước khi con sinh ra.
17Chúa nghĩ đến con
Với lòng ưu ái:
Vô số tư tưởng cao quý!
18Tư tưởng Chúa dành cho con nhiều hơn cát
Khi con thức giấc, Chúa vẫn nghĩ đến con.
19Thượng Đế ơi! Chắc Chúa sẽ giết kẻ ác,
Người khát máu, dang xa ta nào!
20Lời quỷ quyệt, họ nhắc đến Chúa,
Kẻ thù Ngài nói lời dối gian.
21Chúa Hằng Hữu ôi,
Con chẳng ghét kẻ ghét Chúa sao?
Chẳng tởm kẻ nghịch Ngài sao?
22Con ghét họ thậm tệ,
Họ thành kẻ thù của con.
23Thượng Đế! Xin dò xét, và biết lòng con,
Thử nghiệm, và biết tư tưởng con.
24Xem lòng con có cớ tích nào tà ác
Xin dẫn con vào đường vĩnh sinh.