139

Klei Aê Diê Dôk Tar Ƀar leh anăn Klei Ñu Thâo Jih Jang Mnơ̆ng

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Yêhôwa, ih ksiêm dlăng leh kâo leh anăn thâo kral kâo.
  2Ih thâo tơdah kâo dôk gŭ leh anăn tơđah kâo kgŭ.
   Mơ̆ng kbưi ih thâo săng klei kâo mĭn.
  3Ih ksiêm êlan kâo êbat leh anăn klei kâo đih,
   leh anăn ih thâo kral leh jih klei kâo ngă.
  4Êlâo kơ êlah kâo blŭ, nĕ anei, Ơ Yêhôwa,
   ih thâo leh klei kâo srăng blŭ anăn.
  5Ih dôk jŭm kâo, ti tluôn wăt ti anăp;
   leh anăn ih dưm kngan ih ti kâo.
  6Klei thâo mĭn msĕ snăn jing yuôm bhăn snăk kơ kâo;
   ñu dlông, êgao hĭn kơ klei kâo dưi tơl.

  7Ti anôk kâo dưi đuĕ mơ̆ng Mngăt Myang ih?
   Amâodah ti anôk kâo dưi êran đuĕ mơ̆ng ƀô̆ mta ih?
  8Tơdah kâo đĭ ti adiê, ih dôk tinăn;
   tơdah kâo đih hlăm Ƀuôn Phung Djiê, ih tinăn mơh.
  9Tơdah kâo mă siap aguah ưm ti ngŏ,
   leh anăn phiơr nao dôk ti knhal êa ksĭ, ti yŭ
  10wăt tinăn mơh kngan ih srăng atăt kâo,
   leh anăn kngan hnuă ih srăng krơ̆ng kâo.
  11Tơdah kâo lač: “klei mmăt srăng guôm kâo,
   leh anăn klei mngač jŭm kâo jing hĕ mlam”,
  12wăt klei mmăt amâo thâo mdăp mnơ̆ng kơ ih;
   ƀiădah mlam mtrang msĕ si hruê,
   kyuadah klei mmăt jing msĕ si klei mngač ti anăp ih.

  13Ih yơh pô mjing leh jih kdrêč hlăm lam kâo;
   ih mñam kâo leh hlăm tian amĭ kâo.
  14Kâo bi mni kơ ih kyua ih hrih mjing kâo hŏng klei yuôm bhăn
   leh anăn klei bi kngăr.
  Bruă ih jing yuôm bhăn,
   kâo thâo klei anăn sĭt nik.
  15Klang kâo amâo hgăm ôh kơ ih,
   tơdah ih mjing kâo hlăm anôk hgăm,
   mñam kâo hlăm anôk êlam ti lăn ala.
  16Êlâo kơ asei mlei kâo jing, ală ih ƀuh leh kâo;
   leh anăn ih čih leh ti hdruôm hră ih
  dŭm hruê bi kčah leh kơ kâo,
   êlâo kơ kâo ƀuh sa hruê hlăm hruê anăn.

  17Ơ Aê Diê, klei mĭn ih yuôm snăk kơ kâo!
   Leh anăn diñu jing lu êdimima!
  18Tơdah kâo dưi yap diñu, diñu jing lu hĭn kơ asăr čuah.
   Tơdah kâo mdih, kâo ăt dôk mbĭt hŏng ih.

  19Ơ Aê Diê, kâo čiăng snăk kơ ih bi mdjiê phung ƀai!
   Ơ phung tuh êrah, đuĕ bĕ mơ̆ng kâo!
  20Diñu blŭ bi kdơ̆ng hŏng ih čiăng ngă kơ ih;
   phung roh ih yua anăn ih hŏng klei hlăp.
  21Ơ Yêhôwa, amâo djŏ hĕ kâo bi êmut kơ phung bi êmut kơ ih?
   Leh anăn amâo djŏ hĕ kâo bi êmut kheh kơ phung kgŭ bi kdơ̆ng hŏng ih?
  22Kâo bi êmut êdimi kơ diñu;
   kâo yap diñu jing phung roh kâo.

  23Ksiêm dlăng kâo bĕ, Ơ Aê Diê, leh anăn thâo kral ai tiê kâo;
   lông dlăng kâo, leh anăn thâo kral klei mĭn kâo.
  24Dlăng bĕ thâodah kâo tui êlan jhat ƀai,
   leh anăn atăt kâo ti êlan dôk nanao hlŏng lar.