13

Xin Chúa Giúp Ðỡ Trong Cơn Nguy Khốn

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1Cho đến bao giờ, CHÚA ôi? Ngài sẽ quên con mãi sao?
  Ngài cứ ẩn mặt Ngài khỏi con cho đến chừng nào?
  2Con cứ bị dằn vặt bởi những ý nghĩ trong lòng,
  Hằng ngày con phải cưu mang nỗi sầu khổ trong tâm hồn cho đến bao giờ?
  Kẻ thù ghét con sẽ còn trỗi hơn con cho đến bao lâu nữa?

  3CHÚA ôi, xin đoái xem và nhậm lời con,
  Ðức Chúa Trời của con ôi, xin cho mắt con được sáng rỡ lên,
  Kẻo con sẽ âm thầm qua đời trong giấc ngủ của mình,
  4Kẻo kẻ thù của con sẽ nói rằng, “Ta đã thắng nó rồi,”
  Kẻo những kẻ chống con được vui mừng khi con bị rúng động.

  5Dù sao, con vẫn tin cậy vào lòng thương xót của Ngài;
  Lòng con sẽ vui mừng trong ơn cứu rỗi của Ngài.

  6Tôi sẽ ca ngợi CHÚA,
  Vì Ngài đã hậu đãi tôi.