13

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

1Thượng Đế quên con mãi mãi sao,
Ngài lánh mặt con đến khi nào?
2Bao giờ con hết chôn phiền muộn
Vào đáy lòng, thôi nuốt thương đau?
Và bao giờ kẻ thù thôi lấn lướt?
3Chúa ôi, xin thương xót trả lời,
Xin cho mắt con được thắp sáng
Cho khỏi chìm vào giấc ngủ thiên thu;
4Xin đừng để bọn người tự phụ,
Bảo nhau rằng: Ta đã thắng kẻ thù!'
Đừng để họ vui mừng khi con ngã.
5Con vững tin nơi tình thương cao cả,
Tim hân hoan trong ân đức cứu sinh.
6Con sẽ ca hát tôn vinh,
Vì Chúa cho con dồi dào ân phúc.