140

Cầu Xin CHÚA Bảo Vệ Khỏi Kẻ Gian Ác

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1CHÚA ôi, cầu xin Ngài giải cứu con khỏi những kẻ gian ác;
  Xin bảo vệ con khỏi những kẻ hung tàn;
  2Ðó là những kẻ trong lòng cứ toan mưu hiểm độc;
  Chúng luôn tụ tập nhau để tìm cách gây sự với con.
  3Chúng chuốc mài lưỡi chúng bén nhọn như lưỡi rắn;
  Dưới môi chúng là nọc độc chờ nhả chất độc ra. (Sê-la)

  4CHÚA ôi, xin gìn giữ con khỏi tay những kẻ gian ác;
  Xin bảo vệ con khỏi những kẻ hung tàn,
  Những kẻ cố tình làm con vấp ngã.
  5Những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy và giăng dây để hại con;
  Chúng đã giăng bẫy lưới dọc bên đường con đi;
  Chúng đã đặt bẫy để bắt lấy con. (Sê-la)

  6Con xin thưa với CHÚA rằng, Ngài là Ðức Chúa Trời của con;
  CHÚA ôi, xin lắng tai nghe tiếng cầu xin của con.
  7Lạy CHÚA là Chúa của con,
  Ðấng Giải Cứu quyền năng của con,
  Ngài đã từng che chở đầu con trong ngày chiến trận.
  8CHÚA ôi, xin đừng để kẻ ác được toại nguyện;
  Xin đừng để ý đồ của kẻ ác được nên, kẻo chúng sẽ tự cao. (Sê-la)

  9Nguyện đầu của những kẻ bao vây con bị phủ bằng tai họa do môi chúng nói ra.
  10Nguyện các than lửa hừng đổ xuống đầu chúng;
  Nguyện chúng bị quăng vào lò lửa hực,
  Bị ném vào vực sâu, và không trồi lên được.
  11Nguyện kẻ vu khống không được vững lập trên đất;
  Nguyện điều dữ săn đuổi kẻ bạo tàn để tiêu diệt nó đi.

  12Con biết CHÚA sẽ binh vực duyên cớ của kẻ khốn cùng,
  Và thi hành công lý cho người nghèo khó.
  13Chắc chắn người ngay lành sẽ cảm tạ danh Ngài;
  Người ngay thật sẽ ở trước thánh nhan Ngài.