140

Santoiq Câu Sễq Catáng Ra‑óq

  1Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia chuai amoong cứq
   tễ máh cũai táq ranáq sâuq.
  Sễq anhia bán kĩaq cứq
   yỗn bữn vớt tễ cũai pla.
  2Alới ki chi-chuaq níc ngê sâuq ễ táq chóq cũai canŏ́h.
   Cớp alới pai sasrúc níc ễq yỗn noau ralỗih.
  3Lieih alới samoât riang cusân bữn pih têq cachĩt cũai,
   cớp santoiq alới samoât riang pih cusân tur.

  4Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia catáng curiaq cứq tễ atĩ cũai loâi.
  Sễq anhia bán kĩaq cứq yỗn ỡt plot o cớp cũai pla,
   la alới ca chuaq ngê ễ táq yỗn cứq cỡt pê.
  5Cũai pampla táq dŏq sarnŏ́q cớp alieiq ễ cỗp cứq,
   cớp alới to rabang tâng rana cứq pỡq.

  6Cứq pai chóq Yiang Sursĩ neq: “Anhia la Yiang Sursĩ cứq.”
  Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia tamứng nứng toâq cứq arô sễq anhia chuai.
  7Ơ Yiang Sursĩ ơi! Anhia la Ncháu Nheq Tữh Cũai,
   cớp anhia bán kĩaq curiaq cudar.
   Tâng tangái rachíl anhia cupáng curiaq cứq.
  8Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia chỗi yỗn cũai loâi bữn máh ŏ́c alới yoc.
   Cớp chỗi yỗn ngê sâuq alới bữn pân cỡt.
   Khân pân cỡt, cŏh lơ alới ỗt palứq ễn.

  9Sễq anhia chỗi yỗn alới ca ễ cachĩt cứq bữn riap cứq.
   Cớp sễq anhia táq yỗn ŏ́c alới canứh ki píh loah pỡ alới bữm.
  10Sễq anhia yỗn rahững ũih satốh pĩeiq tâng tỗ alới,
   cớp yỗn noau takễl alới tâng prúng tỡ têq chỗn noâng.
  11Máh cũai dốq apớt sâuq cũai canŏ́h,
   chỗi yỗn alới táq ŏ́c ntrớu têq cỡt moâm.
  Cớp sễq yỗn máh ranáq sâuq rapuai pupứt máh cũai tachoât lứq.

  12Cứq dáng samoât lứq, Yiang Sursĩ bán kĩaq cũai cadĩt,
   cớp án chuai cũai túh coat.
  13Lứq samoât, cũai tanoang o bữn khễn ramứh anhia,
   cớp alới bữn ỡt níc choâng moat anhia.