141

Cầu xin được tránh xa tội lỗi

Thi thiên của Đa-vít.

  1Lạy Chúa, tôi kêu xin Ngài.
   Xin hãy mau mau đến cùng tôi.
  Khi tôi kêu cầu, xin hãy lắng nghe.
  2Nguyện lời cầu nguyện tôi như trầm hương bay tỏa lên trước mặt Ngài,
   và lời ca ngợi tôi như của lễ buổi chiều.
  3Lạy Chúa, xin giúp tôi kiềm chế lưỡi tôi;
   giúp tôi thận trọng trong lời ăn tiếng nói.
  4Xin cất khỏi tôi ý muốn làm ác
   hay nhập bọn làm điều sái bậy.
  Xin đừng để tôi ngồi ăn tiệc chung với kẻ ác.
  5Hãy để người chân chính sửa trị tôi,
   vì đó là điều tốt cho tôi.
  Nếu người sửa dạy tôi, tôi sẽ vui mừng đón nhận.
  Tôi sẽ mãi cầu xin được chống nghịch lại kẻ làm ác.
  6Nguyện các người lãnh đạo chúng bị xô xuống vực.
   Bấy giờ mọi người sẽ biết rằng tôi nói đúng:
  7“Đất đã bị cày lên và bể vụn ra.
   Cũng vậy, xương cốt chúng sẽ bị phân tán trong huyệt mả.”
  8Thượng Đế ôi, tôi trông đợi Ngài cứu giúp.
   Lạy Chúa, tôi tin cậy nơi Ngài.
   Xin đừng để tôi phải chết mất.
  9Xin bảo hộ tôi khỏi những cạm bẫy mà chúng gài để bắt tôi
   và khỏi lưới kẻ ác giăng ra.
  10Nguyện kẻ ác mắc vào lưới chúng nó đã giăng,
   Nhưng nguyện tôi đi qua vô sự.