142

Cầu xin được an toàn

Bài mạch kinh của Đa-vít khi ông trốn trong hang. Lời cầu nguyện.

  1Tôi kêu xin cùng Chúa;
   Tôi nài xin Chúa thương xót.
  2Tôi trút đổ tâm tư tôi cùng Ngài;
   Tôi trình bày cùng Chúa nỗi sầu khổ của tôi.
  3Chúa ôi, khi tôi lo sợ,
   thì Chúa chỉ cho tôi lối ra.
  Trên đường tôi đi,
   Có cái bẫy gài kín.
  4Xin hãy nhìn quanh tôi.
   Chẳng ai lo lắng cho tôi.
  Tôi chẳng tìm được chỗ nào an ninh cả.
   Nào có ai lo cho mạng sống tôi.
  5Chúa ôi, tôi kêu cầu cùng Ngài.
   Tôi thưa, “Ngài là nơi bảo vệ tôi.
  Ngài là niềm mong ước tôi trên đời nầy.”
  6Xin hãy lắng nghe tiếng kêu của tôi.
   Vì tôi cô thế.
  Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ rượt đuổi tôi,
   Vì chúng mạnh hơn tôi.
  7Xin giải thoát tôi khỏi ngục tù,
   rồi tôi sẽ ca ngợi danh Ngài.
  Những người nhân đức sẽ ở chung quanh tôi,
   vì Ngài chăm sóc tôi.