143

Xin CHÚA Giải Cứu và Dẫn Dắt

Thơ của Ða-vít

  1CHÚA ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
  Xin nghiêng tai nghe tiếng con van nài.
  Vì đức thành tín và đức công chính của Ngài,
  Xin nhậm lời cầu nguyện của con.
  2Cầu xin Ngài đừng đem con, đầy tớ của Ngài, ra xét đoán,
  Vì trước mặt Ngài, chẳng người nào sống ngay lành.

  3Kẻ thù của con đã làm khổ con biết bao;
  Nó đã giày đạp mạng sống con dưới đất;
  Nó đã làm cho con phải sống trong cảnh tối tăm;
  Con thật chẳng khác gì những kẻ đã chết từ lâu.
  4Bởi thế tâm linh con nao sờn kiệt quệ;
  Lòng con buồn rũ rượi trong con.

  5Con nhớ lại những ngày xa xưa;
  Con suy gẫm mọi việc Ngài đã làm;
  Con chiêm nghiệm những việc tay Ngài thực hiện.
  6Con đưa hai tay lên hướng về Ngài cầu nguyện;
  Linh hồn con khao khát Ngài như đất khô khao khát nước. (Sê-la)

  7Xin mau đáp lời con, CHÚA ôi, vì tâm linh con đang sờn ngã.
  Xin đừng ẩn mặt Ngài khỏi con,
  Kẻo con sẽ như những kẻ sắp xuống huyệt mả chăng.
  8Mỗi khi bình minh ló dạng, xin cho con nghe lời nói yêu thương của Ngài,
  Vì con tin cậy Ngài;
  Xin Ngài dạy con đường lối con nên đi,
  Vì linh hồn con ngưỡng vọng Ngài.

  9CHÚA ôi, xin giải cứu con khỏi những kẻ thù ghét con,
  Vì con nương náu mình nơi Ngài.
  10Xin dạy con làm theo ý Ngài, vì Ngài là Ðức Chúa Trời của con;
  Nguyện Thần Linh thánh thiện của Ngài dẫn con trong đất bằng phẳng.

  11Vì cớ danh Ngài, CHÚA ôi, xin cho con được phục hồi sinh lực.
  Vì đức công chính của Ngài, xin vực linh hồn con ra khỏi cảnh gian truân.
  12Vì lòng thương xót của Ngài, xin tiêu diệt kẻ thù của con,
  Và tiêu diệt tất cả những kẻ làm khổ linh hồn con,
  Vì con là tôi tớ Ngài.