144

Xin CHÚA Cứu và Ban Phước

Thơ của Ða-vít

  1Chúc tụng CHÚA, Vầng Ðá của con,
  Ðấng dạy con đánh trận và dạy ngón tay con chiến đấu.
  2Ngài là Ðấng yêu thương và là đồn lũy của con;
  Ngài là thành trì và Ðấng Giải Cứu của con;
  Ngài là thuẫn khiên che chở con và là nơi con ẩn núp;
  Ngài đã bắt các dân phải phục tùng dưới quyền con.

  3CHÚA ôi, loài người là gì mà Ngài quan tâm đến?
  Con của loài người là chi mà Ngài phải bận lòng?
  4Ðời loài người mong manh tựa như hơi thở;
  Ðời người qua nhanh như chiếc bóng thoáng qua.

  5CHÚA ôi, xin nghiêng các tầng trời và bước xuống;
  Xin đụng các núi non, chúng sẽ bốc khói mịt mù.
  6Xin ban chớp nhoáng ra, khiến quân thù chạy tán loạn;
  Xin phát sấm sét ra, làm cho chúng phải tiêu tan.
  7Từ trời cao xin vói tay Ngài xuống,
  Cứu vớt con và giải thoát con khỏi các dòng nước mạnh,
  Tức khỏi tay các dân ngoại thờ thần tượng hư không,
  8Những kẻ có miệng chuyên môn nói dối,
  Tay phải chúng là tay phải lừa đảo.

  9Ðức Chúa Trời ôi, con sẽ hát dâng Ngài một bài ca mới;
  Hòa với nhạc khí bằng dây, con sẽ hát tôn ngợi Ngài,
  10Hầu dâng lên Ðấng ban chiến thắng cho các vua,
  Ðấng đã giải cứu Ða-vít tôi tớ Ngài.
  Cầu xin Ngài cứu con khỏi lưỡi gươm hiểm ác,
  11Và giải thoát con khỏi tay các dân ngoại thờ thần tượng hư không,
  Những kẻ có miệng chuyên môn nói dối,
  Tay phải chúng đưa lên tuyên thệ sẽ nói thật, nhưng chúng nói dối chẳng ngượng mồm.

  12Nguyện các con trai chúng con được dũng mãnh trong tuổi thanh xuân như những cây xanh mạnh mẽ;
  Nguyện các con gái chúng con được xinh đẹp tựa những tảng đá góc chạm khắc tuyệt mỹ trong cung vua.
  13Nguyện các kho của chúng con đầy tràn mọi thứ lương thực;
  Nguyện các đàn chiên của chúng con sinh sản hằng ngàn hằng vạn trong các cánh đồng.
  14Nguyện các đàn bò của chúng con sinh đẻ thật nhiều.
  Nguyện tường thành của chúng con sẽ không bị chọc thủng.
  Nguyện không có người nào bị lưu đày.
  Nguyện không có tiếng khóc than nào trong các đường phố của chúng con.

  15Phước cho dân tộc nào được như vậy.
  Phước cho dân tộc nào có CHÚA là Thần của mình!