145

Bài ca chúc tụng Thượng Đê của Đa-vít

1Con sẽ tôn vinh Vua, Thượng Đế con,
Chúc tụng Danh Ngài mãi mãi.
2Con sẽ chúc tụng Chúa mỗi ngày,
Sẽ ca tụng Danh Ngài mãi mãi.
3Chúa Hằng Hữu cao cả, đáng ca tụng.
Ngài cao cả vô cùng.
4Đời này sang đời kia sẽ ca tụng công đức Chúa,
Tuyên dương những việc diệu kỳ.
5Con sẽ nói về vinh quang Chúa uy nghi rực rỡ,
Và những việc diệu kỳ.
6Người ta sẽ nói về những việc phi thường của Chúa, thật uy dũng
Còn con sẽ tuyên dương sự cao cả của Ngài.
7Họ sẽ nhắc nhở đức từ ái lớn lao,
Và hát khen đức công chính của Chúa.
8Chúa Hằng Hữu ban ân, giàu lòng thương,
Chậm giận và vô cùng nhân từ,
9Chúa Hằng Hữu ban phúc cho mọi người,
Ngài nhân từ dịu dàng trong mọi việc.
10Các công việc Chúa sẽ cảm tạ Chúa,
Con cái Chúa sẽ chúc tụng Ngài.
11Họ sẽ nói về vinh quang Nước Chúa.
Và về năng lực Ngài.
12Để loài người biết năng lực Chúa,
Và vinh quang uy nghiêm của Nước Ngài,
13Nước Chúa tồn tại vĩnh cửu,
Quyền lực Chúa còn muôn đời.
14Chúa Hằng Hữu đở người ngã,
Người khòm xuống, Ngài nâng lên.
15Mắt muôn loài trông mong Chúa,
Chúa ban lương thực đúng kỳ.
16Chúa mở rộng tay,
Làm thỏa ước muốn của mọi sinh vật.
17Chúa Hằng Hữu công chính mọi đường, Ngài rộng lòng trong mọi việc.
18Chúa ở gần người cầu khẩn
Những người chân thành cầu khẩn Ngài.
19Chúa làm cho những người kính sợ Chúa thỏa nguyện
Ngài nghe họ kêu xin và giải cứu.
20Chúa Hằng Hữu bảo vệ người yêu mến Ngài
Nhưng hủy diệt kẻ ác.
21Miệng con sẽ ca tụng Chúa Hằng Hữu,
Mọi tạo vật hãy chúc tụng Danh Thánh Ngài đời đời mãi mãi!