148

1Ha-lê-lu-gia!
Trên thiên cung hãy ca tụng Chúa Hằng Hữu,
Hãy ca tụng Ngài từ trời cao!
2Tất cả thiên sứ, hãy ca tụng Chúa!
Tất cả thiên binh, hãy ca tụng Ngài!
3Mặt trời mặt trăng hãy ca tụng Chúa,
Các tinh tú sáng láng hãy ca tụng Ngài.
4Các từng trời và và các nguồn nước trên trời,
Hãy ca tụng Chúa.
5Tất cả hãy ca tụng Danh Chúa Hằng Hữu, Vì do lệnh Ngài, tất cả được sáng tạo.
6Chúa đã thiết lập chúng mãi mãi,
Ngài đã ban luật không đổi thay.
7Các loài dã thú trên đất, và dưới vực thẳm, Hãy ca tụng Chúa Hằng Hữu!
8Lửa và nước đá,
Hơi nước và tuyết giá
Lẫn cuồng phong vũ bão
Đều nhất nhất vâng lệnh Ngài.
9Tất cả núi đồi
Các loài cây ăn quả,
Và mọi loài tùng bá
10Thú rừng và gia súc,
Loài bò sát và chim chóc,
11Các vua trần gian và mọi dân tộc,
Mọi thẩm phán trên địa cầu,
12Thanh thiếu niên nam nữ,
Người già cả lẫn trẻ con,
13Tất cả hãy ca tụng Danh Chúa Hằng Hữu,
Chỉ có Danh Ngài tuyệt diệu,
Vinh quang Ngài hơn cả đất trời.
14Ngài gia tăng sức mạnh nhân dân,
Để họ ca tụng Ngài,
Họ là con cháu Y-sơ-ra-ên,
Dân tộc thân yêu của Ngài,
Ha-lê-lu-gia!