148

Chũop Nheq Manlôc Nâi Cóq Khễn Yiang Sursĩ

  1Lứq khễn Yiang Sursĩ!

  Dũ ramứh tâng paloŏng cóq khễn Yiang Sursĩ!
   Cóq khễn Yiang Sursĩ tễ máh ntốq sarỡih lứq.
  2Nheq tữh ranễng Yiang la cóq khễn Yiang Sursĩ.
   Máh poâl tahan tâng paloŏng cóq khễn án tê.

  3Moat mandang, rliang casâi, cớp nheq tữh mantỗr ca claq poang cóq khễn án.
4Paloŏng sarỡih lứq cớp dỡq tâng pỡng paloŏng, cóq khễn án.

  5Cóq dũ ramứh ki khễn Yiang Sursĩ,
   yuaq nhơ tễ án ớn, ngkíq dũ ramứh bữn cỡt.
  6Cỗ nhơ tễ santoiq án ớn,
   ngkíq dũ ramứh ki bữn ỡt mantái níc bân ntốq án anoat yỗn ỡt.
   Cớp tỡ bữn ramứh ntrớu ma tỡ bữn trĩh parnai án.

  7Cóq dũ ramứh tâng cốc cutễq nâi khễn Yiang Sursĩ, bữn neq:
   máh charán tâng dỡq mưt cớp crỗng,
  8lalieiq, prễl, talúc, ramứl, cớp cuyal rapuq, cóq trĩh santoiq án ớn.

  9Máh cóh cớt, cóh toâr, cớp máh nỡm aluang bữn palâi,
   dếh aluang tâng arưih, cóq khễn án.
  10Nheq tữh charán dống, charán cruang, dếh charán talor, cớp máh chớm pâr,
   nheq tữh ramứh ki cóq khễn án.

  11Máh puo, máh cũai proai tâng dũ cruang, máh ayững atĩ puo,
   dếh máh cũai sốt tâng cốc cutễq nâi,
  12máh cũai tatoam, máh cũai cumũr, máh cũai thâu, cớp máh cũai carnễn,
   dũ náq alới cóq khễn án.

  13Nheq tữh ramứh ki cóq khễn Yiang Sursĩ,
   yuaq án la Yiang sốt toâr clữi nheq tễ ramứh canŏ́h.
  Chớc án toâr clữi nheq tễ dũ ramứh tâng cốc cutễq nâi, dếh tâng paloŏng hỡ.
  14Án táq yỗn máh proai án bữn rêng;
   ngkíq dũ náq proai ki cóq khễn án.
   Alới la cũai I-sarel ca án ayooq lứq.

  Lứq khễn Yiang Sursĩ!