149

Kêu Gọi Dân I-sơ-ra-ên Ca Ngợi CHÚA

  1Hãy ca ngợi CHÚA!
  Hãy ca ngợi CHÚA một bài ca mới.
  Hãy ca ngợi Ngài trong ngày hội của thánh dân.
  2Nguyện I-sơ-ra-ên vui mừng nơi Ðấng tạo nên họ.
  Nguyện dân ở Si-ôn vui vẻ nơi Vua của họ.
  3Nguyện họ nhảy múa ca ngợi danh Ngài.
  Nguyện họ dùng trống và đàn ca tụng Ngài,
  4Vì CHÚA lấy làm vui nơi con dân Ngài.
  Ngài trang điểm cho người khiêm tốn bằng ơn cứu rỗi.
  5Nguyện các thánh đồ vui mừng trong vinh hạnh ấy.
  Nguyện họ hát ca ngay cả khi nằm nghỉ trên giường.
  6Nguyện những lời ca ngợi Ðức Chúa Trời ở nơi miệng họ.
  Nguyện một thanh gươm hai lưỡi ở trong tay họ,
  7Ðể họ báo thù các nước,
  Và thi hành sự đoán phạt các dân,
  8Ðể họ trói các vua của chúng bằng những dây xích,
  Và giam những kẻ quyền quý của chúng bằng các xiềng sắt,
  9Ðể thi hành án phạt đã được ghi sẵn cho chúng.
  Ðó là niềm vinh dự cho tất cả các thánh đồ.
  Hãy ca ngợi CHÚA!