149

1Ha-lê-lu-gia!
Hãy hát cho Chúa Hằng Hữu bài ca mới,
Ca tụng Ngài giữa đại hội thánh dân.
2Y-sơ-ra-ên hoan hỉ nơi Đấng sáng tạo.
Con cái Si-ôn vui mừng vì Vua mình.
3Họ ca tụng Danh Chúa bằng vũ điệu,
Ca ngợi Ngài bằng trống cơm, thụ cầm.
4Vì Chúa Hằng Hữu hài lòng chúng dân,
Ban ân cứu vớt cho người khiêm cung.
5Người tin kính vui mừng, vinh dự,
Trổi giọng ca hoan hỉ trên giường,
6Miệng tung hô Thượng Đế,
Tay cầm gươm hai lưỡi,
7Để báo thù nước ngoài,
Hình phạt các dân tộc,
8Dùng xích trói các vua,
Và còng tay bọn quý tộc.
9Họ thi hành bản án đã phê,
Một vinh dự chung cho các người thánh Chúa.
Ha-lê-lu-gia!