149

Bũi Ỡn Yuaq Bữn Riap

  1Lứq khễn Yiang Sursĩ!

  Cóq ũat cansái tamái dŏq sang toam Yiang Sursĩ.
   Khễn án tâng ntốq cũai sa‑âm toâq rôm sang toam án.
  2Yỗn cũai I-sarel sâng bũi óh,
   cỗ nhơ tễ án khoiq tễng alới.
  Yỗn cũai tâng vil Si-ôn sâng bũi ỡn,
   cỗ nhơ tễ Puo sốt alới.
  3Cóq khễn ramứh án na ayữn,
   na toân sacơr, cớp na tapáih achúng.
  4Cóq táq ngkíq, yuaq Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm cớp máh proai án.
   Án yỗn alới ca yám noap án bữn riap.
  5Sễq yỗn máh cũai proai Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm cỗ nhơ alới bữn riap.
   Cớp yỗn alới ũat nheq sadâu cỗ sâng bũi ỡn lứq.

  6Sễq yỗn alới khễn Yiang Sursĩ na sưong casang
   dếh yống dau bớc bar coah,
  7dŏq carláh dỡq cớp táq yỗn máh tỗp canŏ́h
   ca tỡ bữn yám noap Yiang Sursĩ, cóq roap tôt.
  8Cóq ĩt sái-sô sacáp máh puo,
   dếh cũai sốt tâng tỗp ki hỡ,
  9dŏq culáh tôt loah chóq máh cũai cruang canŏ́h,
   puai loah ĩn Yiang Sursĩ khoiq ớn chơ.
   Nâi la ranáq máh cũai proai Yiang Sursĩ bữn riap.

  Lứq khễn Yiang Sursĩ!