150

Kêu Gọi Hãy Ca Ngợi CHÚA

  1Hãy ca ngợi CHÚA!
  Hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời trong nơi thánh của Ngài;
  Hãy ca ngợi Ngài trong bầu trời lớn lao vô tận của Ngài.
  2Hãy ca ngợi Ngài về những việc quyền năng của Ngài;
  Hãy ca ngợi Ngài theo sự uy nghi vĩ đại của Ngài.

  3Hãy dùng tiếng kèn ca ngợi Ngài;
  Hãy dùng đàn lia và hạc cầm ca ngợi Ngài;
  4Hãy dùng trống lục lạc và điệu vũ ca ngợi Ngài;
  Hãy dùng các đàn dây và các ống sáo ca ngợi Ngài;
  5Hãy dùng các phèng la vang tiếng ca ngợi Ngài;
  Hãy dùng các khánh chiêng vang rền ca ngợi Ngài;
  6Phàm vật chi thở, hãy ca ngợi CHÚA.
  Hãy ca ngợi CHÚA!