15

Cũai Ntrớu Têq Sang Toam Yiang Sursĩ?

  1Yiang Sursĩ ơi! Noau têq mut tâng Dống Sang Toâr anhia?
   Cớp noau têq ỡt tâng cóh Si-ôn la ntốq sang toam anhia?

  2Yiang Sursĩ ta‑ỡi neq: “Cũai tỡ bữn lôih ntrớu nheq dỡi tamoong án.
   Án táq ranáq tanoang o níc, cớp táq ntỡng ŏ́c pĩeiq ca loŏh tễ mứt pahỡm.
   3Án tỡ bữn apớt cũai canŏ́h.
   Án tỡ bữn táq ranáq tỡ o chóq yớu, tỡ la voŏq sâuq yớu.
  4Khân cũai aléq Yiang Sursĩ pai loâi, án pruam ngkíq tê,
   ma án khễn cũai ca ngcŏh Yiang Sursĩ.
  Án táq yỗn moâm dũ ramứh án khoiq par‑ữq tễ nhũang,
   tỡ bữn tếng lớp lơi.
  5Án yỗn cũai canŏ́h mian práq, ma án tỡ bữn ĩt lơi ntrớu tễ cũai ki.
   Án tỡ bữn ĩt práq noau chang ễq án tũn apớt cũai tỡ bữn táq lôih ntrớu.”

  Cũai aléq ma táq tapun máh santoiq ki,
   cũai ki lứq bữn mứt pahỡm sabớng o mantái níc.