18

Ca Ngợi Ðức Chúa Trời Vì Ngài Ðã Giải Cứu

Thơ của Ða-vít tôi tớ CHÚA

Cho Trưởng Ban Nhạc

Ông dâng lên CHÚA những lời nầy trong ngày CHÚA giải cứu ông khỏi tay quân thù của ông và khỏi tay của Sau-lơ. Ông nói:

  1CHÚA ôi, con yêu kính Ngài,
  Ngài là sức mạnh của con.

  2CHÚA là vầng đá của tôi, đồn lũy của tôi, và Ðấng Giải Cứu của tôi.
  Ðức Chúa Trời của tôi là vầng đá của tôi; tôi nương náu trong Ngài.
  Ngài là thuẫn khiên của tôi, sừng cứu rỗi của tôi, và thành trì của tôi.
  3Tôi sẽ kêu cầu CHÚA, Ðấng xứng đáng được ca ngợi,
  Ðể tôi được giải cứu khỏi các kẻ thù của mình.

  4Các dây sự chết đã quấn lấy tôi;
  Những dòng nước mạnh của kẻ ác đã làm tôi sợ hãi.
  5Các dây của âm phủ đã trói cột tôi;
  Các bẫy của tử thần đã sập xuống bắt tôi.

  6Trong cảnh nguy nan, tôi kêu cầu CHÚA,
  Tôi kêu xin Ðức Chúa Trời của tôi giải cứu.
  Từ đền thánh của Ngài, Ngài đã nghe tiếng tôi;
  Tiếng cầu xin của tôi đã thấu đến tai Ngài.

  7Bấy giờ đất rúng động và rung chuyển;
  Các nền của núi đồi chấn động và rung rinh,
  Vì Ngài đã nổi giận.
  8Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài,
  Lửa hừng thiêu đốt thoát ra từ miệng Ngài,
  Làm phực cháy các than.
  9Ngài nghiêng các tầng trời và ngự xuống;
  Một áng mây đen che dưới chân Ngài.
  10Ngài ngự trên một thiên thần phục vụ và bay đi;
  Ngài bay vút cực nhanh trên cánh gió.
  11Ngài đặt bóng tối che kín chung quanh Ngài;
  Trướng che Ngài là mưa đen tuôn đổ từ áng mây mù.
  12Từ trong hào quang rực rỡ trước mặt Ngài,
  Mưa đá và sét chớp kinh hoàng bắn xuyên qua tầng mây đen kịt.
  13CHÚA khiến sấm nổ vang rền khắp bầu trời;
  Ðấng Tối Cao lên tiếng, mưa đá và thiên thạch rực lửa đổ xuống.
  14Ngài bắn các mũi tên ra, quân thù chạy tán loạn;
  Ngài phát chớp nhoáng ào ào, chúng vọt chạy tứ tung.
  15CHÚA ôi, khi Ngài quở trách, khi Ngài nhảy mũi, khi hơi thở từ lỗ mũi Ngài thoát ra,
  Các đáy biển liền lộ ra,
  Các nền địa cầu đều bày rõ.

  16Từ trời cao, Ngài vói tay xuống nắm lấy tôi;
  Ngài kéo tôi ra khỏi luồng nước mạnh đang cuốn hút tôi.
  17Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù mạnh mẽ của tôi,
  Và khỏi những kẻ ghét tôi, những kẻ mạnh hơn tôi.
  18Trong ngày hoạn nạn, chúng đã chận đường đón bắt tôi,
  Nhưng CHÚA đã giúp đỡ tôi.
  19Ngài đã đem tôi đến một nơi an toàn thoải mái;
  Ngài đã giải cứu tôi, vì Ngài thấy tôi đẹp lòng Ngài.

  20CHÚA đã ban thưởng tôi theo sự ngay lành của tôi;
  Ngài đã đền bù cho tôi theo sự trong sạch của tay tôi.
  21Vì tôi đã vâng giữ các đường lối CHÚA;
  Tôi đã không sa đọa mà lìa bỏ Ðức Chúa Trời của mình.
  22Vì các mạng lịnh của Ngài hằng ở trước mặt tôi;
  Các luật lệ của Ngài tôi không bao giờ từ bỏ;
  23Vì tôi đã cố giữ mình để được trọn vẹn trước mặt Ngài,
  Và giữ lấy mình để khỏi chuốc lấy mặc cảm tội lỗi.
  24Vì vậy, CHÚA đã ban thưởng cho tôi theo sự ngay lành của tôi,
  Theo sự trong sạch của tay tôi trước thánh nhan Ngài.

  25Ðối với người có lòng thương xót, Ngài lấy ơn thương xót đối xử với họ;
  Ðối với người trọn vẹn, Ngài bày tỏ cho họ biết thế nào là trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Ngài;
  26Ðối với người trong sạch, Ngài cho họ biết sự trong sạch theo chuẩn mực của Ngài phải ra sao;
  Ðối với những kẻ gian manh, Ngài cho chúng biết chúng không thể qua mặt được Ngài,
  27Vì Ngài cứu giúp những người khiêm hạ,
  Nhưng Ngài sẽ đánh bại những cặp mắt kiêu căng.

  28Thật vậy, chính Ngài sẽ thắp cho đèn của con sáng lên;
  Chính CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, sẽ biến hoàn cảnh đen tối của con trở nên sáng sủa.
  29Nhờ Ngài, con có thể xông qua một đạo quân;
  Nhờ Ðức Chúa Trời của con, con có thể vượt qua bức tường ngăn cản.
  30Ðức Chúa Trời ôi, đường lối của Ngài thật toàn hảo;
  Lời của CHÚA quả linh nghiệm vô cùng.
  Ngài là thuẫn khiên cho những ai nương cậy Ngài.

  31Thật vậy, ngoài CHÚA ra, ai có thể xứng đáng làm Ðức Chúa Trời?
  Ngoài Ðức Chúa Trời ra, ai có thể xứng đáng làm Vầng Ðá?
  32Ðức Chúa Trời nịt lưng cho tôi bằng sức mạnh;
  Ngài làm cho đường lối của tôi trở nên trọn vẹn.
  33Ngài làm cho chân tôi nhanh nhẹn tựa chân nai;
  Ngài lập tôi được vững vàng trên những nơi cao.
  34Ngài luyện tập tay tôi cho ngày chiến trận,
  Ðể đôi tay tôi có thể giương nổi một cây cung đồng.

  35Ngài đã ban cho con ơn cứu rỗi của Ngài để làm thuẫn khiên che chở;
  Tay phải Ngài đã nâng con lên;
  Cách Ngài đối xử dịu dàng với con đã làm cho con được tôn trọng.
  36Ngài đã mở rộng nơi bàn chân con sắp bước đến;
  Ðể mắt cá con không bị hụt hẫng trợt nghiêng.
  37Con đuổi theo quân thù của con và bắt kịp chúng;
  Con chẳng quay về cho đến khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn.
  38Con đập tan chúng, và chúng không ngóc đầu được nữa;
  Chúng đã bị ngã gục dưới chân con.
  39Ngài đã nai nịt con bằng sức mạnh để ra trận;
  Ngài đã làm cho kẻ nổi dậy đánh con quỳ lạy dưới chân con.
  40Ngài đã khiến kẻ thù của con xây lưng chạy trốn;
  Ngài đã cho phép con tiêu diệt kẻ ghét con.
  41Chúng kêu cứu, nhưng chẳng ai giải cứu;
  Chúng kêu cầu CHÚA, nhưng Ngài chẳng đáp lời.
  42Con đã nghiền nát chúng như bụi bay trước gió;
  Con đã đổ chúng ra như bùn đổ ngoài đường.

  43Ngài đã giải cứu con khỏi các đợt tấn công của thiên hạ;
  Ngài đã lập con làm thủ lãnh các quốc gia;
  Một dân con chưa biết đã phải phục vụ con.
  44Vừa khi nghe đến con, họ đã vội vàng vâng phục;
  Những người ngoại quốc thuận phục con.
  45Quân đội ngoại bang đều hồn phi phách tán;
  Chúng từ trong các chiến lũy run rẩy kéo ra hàng.

  46CHÚA sống đời đời!
  Chúc tụng Vầng Ðá của con!
  Nguyện Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của con, được tôn cao!
  47Ðức Chúa Trời đã báo thù cho con;
  Ngài đã khiến các dân phải khuất phục dưới quyền con.
  48Ngài đã giải cứu con khỏi những kẻ thù ghét con.
  Quả thật, Ngài đã nhấc con lên trên những kẻ chống đối con;
  Ngài đã giải cứu con thoát khỏi những kẻ hung tàn.

  49Vì thế CHÚA ôi, con sẽ ca ngợi Ngài giữa các dân;
  Con sẽ hát ca chúc tụng danh Ngài.
  50Ngài đã ban chiến thắng lớn cho người Ngài lập làm vua,
  Và bày tỏ ơn thương xót đối với người Ngài xức dầu lựa chọn,
  Tức với Ða-vít và dòng dõi của người đến đời đời.