20

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

1Nguyện Chúa trả lời anh lúc khó khăn
Cầu Thượng Đế Gia-cốp phù hộ anh,
2Từ Đền thờ, xin Chúa đưa tay giúp
Nguyện Ngài nâng đỡ anh từ Si-ôn,
3Xin Chúa nhớ mọi lễ vật anh dâng
Và hài lòng những lần anh thiêu sinh tế.
4Nguyện Ngài cho anh những điều mong ước
Và hoàn thành kế hoạch anh dự trù.
5Chúng tôi reo vui nghe anh chiến thắng
Treo cờ tạ ân Chúa cứu giúp anh
Xin Ngài đáp ứng lời anh cầu nguyện.
6Giờ tôi biết Chúa cứu người được chọn
Từ trời thánh, Thượng Đế trả lời người
Người đắc thắng nhờ tay Chúa đỡ nâng.
7Người ta cậy vào hùng binh, chiến mã
Chúng tôi nhờ Chúa Toàn năng, Chân Thần.
8Và như thế, họ thất bại ngã chết
Còn chúng tôi, vùng dậy, đứng vững vàng.
9Ôi Thượng Đế! xin cho vua chiến thắng
Xin trả lời khi chúng con kêu van.