21

Ca Mừng Vì Ðược Giải Cứu

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1CHÚA ôi, nhờ sức mạnh của Ngài, vua được vui mừng;
  Nhờ chiến thắng Ngài ban, người vui vẻ biết bao!
  2Ngài đã ban cho người điều lòng người ao ước;
  Ngài đã không giữ lại điều gì môi người cầu xin. (Sê-la)
  3Ngài đã đón tiếp người bằng biết bao phước hạnh;
  Ngài đã đội trên đầu người một vương miện bằng vàng ròng.
  4Người cầu xin Ngài được bảo toàn mạng sống,
  Ngài cho người được trường thọ cao niên.
  5Người được vinh hiển lớn nhờ Ngài ban chiến thắng;
  Ngài cho người được huy hoàng và uy nghi lẫm liệt.
  6Ngài ban phước hạnh cho người đến muôn đời,
  Vì Ngài muốn cho người luôn được vui thỏa trước mặt Ngài,
  7Bởi vì vua tin cậy CHÚA;
  Nhờ được Ðấng Tối Cao xót thương, nên người không bị rúng động.

  8Tay Ngài sẽ tìm ra tất cả quân thù của Ngài;
  Tay phải Ngài sẽ bắt hết những kẻ ghét Ngài.
  9Trong cơn giận, Ngài sẽ biến chúng thành một lò lửa hực;
  Trong cơn thịnh nộ, CHÚA sẽ nuốt chửng chúng, và lửa hừng sẽ thiêu đốt chúng.
  10Ngài sẽ diệt trừ dòng dõi chúng khỏi mặt đất,
  Và con cháu chúng khỏi giữa con cái loài người.
  11Dù chúng có lập kế hoạch thâm độc chống lại Ngài,
  Dù chúng có toan tính một âm mưu đen tối,
  Chúng sẽ không bao giờ thành công,
  12Vì Ngài sẽ làm cho chúng phải quay lưng bỏ chạy,
  Khi Ngài giương cung nhắm ngay mặt chúng bắn vào.

  13CHÚA ôi, Ngài luôn được tôn cao vì quyền năng của Ngài.
  Chúng con sẽ ca hát và chúc tụng quyền năng của Ngài.