21

Klei Bi Mni Kyua Klei Dưi

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Yêhôwa, mtao mâo klei hơ̆k mơak hlăm klei ktang ih;
   leh anăn ñu mơak êdimima hlăm klei ih đru!
  2Ih brei leh kơ ñu klei ai tiê ñu čiăng,
   leh anăn ih amâo hngah ôh ya klei ƀăng êgei ñu akâo leh. (Sêla)

  3Kyuadah hŏng klei jăk jĭn ih nao bi tuôm hŏng ñu;
   ih mđua leh ti boh kŏ ñu sa boh đuôn mtao mah doh.
  4Ñu akâo kơ ih klei hdĭp;
   ih brei leh kơ ñu klei hdĭp jŏk leh anăn dôk hlŏng lar.
  5Klei guh kơang ñu prŏng jing kyua klei ih đru;
   ih brei kơ ñu klei mpŭ leh anăn klei kdrăm.
  6Sĭt nik ih brei ñu jing pô mâo klei jăk jĭn hlŏng lar;
   ih bi bŏ ñu hŏng klei hơ̆k hŏng klei ih dôk mbĭt.

  7Kyuadah mtao knang kơ Yêhôwa;
   leh anăn hŏng klei Pô Ti Dlông Hĭn khăp sĭt suôr, ñu amâo srăng mgei ôh.
  8Kngan ih srăng ngă kơ jih phung roh ih;
   kngan hnuă ih srăng mă phung bi êmut kơ ih.
  9Ih srăng ngă kơ diñu msĕ si kpur hlơr
   ti hruê ih srăng bi êdah.
  Ih srăng lun phung anăn hlăm klei Ih ngêñ;
   leh anăn pui srăng ƀơ̆ng diñu.
  10Ih srăng bi luč phung anak čô diñu mơ̆ng lăn ala,
   leh anăn djuê diñu mơ̆ng krah phung anak mnuih.
  11Tơdah diñu čiăng ngă jhat kơ ih,
   tơdah diñu mĭn ngă klei ƀai,
   diñu amâo srăng dưi ôh.
  12Kyuadah ih srăng kliêng hna ih phă diñu;
   snăn diñu đuĕ.
  13Ơ Yêhôwa, brei ih mâo klei mpŭ hlăm klei ktang ih!
   Hmei srăng mmuñ bi mni kơ klei myang ih.