22

Lời Than Khóc Trong Cơn Thống Khổ và Bài Ca Tôn Vinh CHÚA

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1Ðức Chúa Trời của con ôi, Ðức Chúa Trời của con ôi, sao Ngài lìa bỏ con?
  Sao Ngài quá xa vời trong khi con kêu van than thở xin cứu giúp?
  2Ðức Chúa Trời của con ôi, ban ngày con khóc, nhưng Ngài chẳng đáp lời;
  Ban đêm con nào nín lặng.

  3Dầu vậy, Ngài vẫn là Ðấng Thánh;
  Ngài vẫn ngự trị trên những lời chúc tụng của I-sơ-ra-ên.

  4Tổ tiên chúng con đã tin cậy Ngài;
  Họ đã tin cậy Ngài, và Ngài đã giải thoát họ.
  5Họ đã kêu cầu Ngài, và họ đã được giải cứu;
  Họ đã tin cậy Ngài, và họ đã chẳng thất vọng.
  6Nhưng con là sâu bọ chứ nào phải là loài người;
  Con bị người ta sỉ nhục và bị thiên hạ khinh khi.
  7Tất cả ai trông thấy con đều mỉa mai con;
  Họ trề môi, lắc đầu, và nói rằng,
  8“Nó đã phó thác mình cho CHÚA, hãy để Ngài giải cứu nó;
  Hãy để Ngài giải thoát nó, vì Ngài yêu thích nó kia mà.”

  9Thật chính Ngài đã đem con ra từ dạ của mẹ con;
  Ngài đã giữ con an toàn từ khi con còn nằm trên bầu sữa mẹ.
  10Từ trong bụng mẹ, con đã được giao phó cho Ngài;
  Từ khi con vừa chào đời, Ngài đã là Ðức Chúa Trời của con.
  11Xin Ngài đừng lìa bỏ con, vì nỗi gian truân của con đã cận kề,
  Và chẳng ai giúp đỡ con cả.

  12Nhiều bò dữ đang bao quanh con;
  Ðàn bò hung bạo ở Ba-san đang vây lấy con.
  13Chúng đang hả miệng rộng toát,
  Như sư tử đang gầm thét và muốn ăn tươi nuốt sống con.

  14Mạng sống con bị đổ ra như nước,
  Các xương con rời khớp,
  Tim con mềm nhũn như sáp và tan chảy trong lòng con.
  15Sức lực con khô khan như một miếng sành,
  Lưỡi con dính chặt vào cuống họng;
  Thật Ngài đã để con nếm trải bụi tử vong.

  16Một bầy chó bao quanh con;
  Một bọn người hung ác vây lấy con;
  Chúng đâm thủng hai tay và hai chân con.
  17Con có thể đếm được các xương của mình;
  Chúng nhìn con;
  Chúng ngắm con;
  18Chúng chia nhau y phục của con;
  Còn áo dài của con, chúng bắt thăm nhau lấy.

  19Nhưng Ngài, CHÚA ôi, xin đừng lìa bỏ con;
  Nguồn Sức Mạnh của con ôi, xin mau đến giúp đỡ con.
  20Xin giải cứu linh hồn con thoát lưỡi gươm;
  Xin giải cứu sinh mạng con khỏi quyền lực của bọn chó.
  21Xin cứu con thoát khỏi miệng sư tử,
  Và khỏi các sừng của đàn bò điên.

  Ngài đã nhậm lời con!
  22Con sẽ rao truyền danh Ngài cho đồng bào con biết;
  Con sẽ ca tụng Ngài giữa đại hội đông người.
  23Hỡi những người kính sợ CHÚA, xin hãy ca ngợi Ngài;
  Hỡi các con cháu của Gia-cốp, xin hãy tôn vinh Ngài;
  Hỡi dòng dõi của I-sơ-ra-ên, xin hãy kính sợ Ngài;
  24Vì Ngài không khinh thường hoặc gớm ghê cảnh khốn cùng của người cùng khốn;
  Ngài chẳng ẩn mặt Ngài khỏi người ấy bao giờ;
  Nhưng khi người ấy kêu xin giúp đỡ, Ngài đã lắng nghe.

  25Ngài là nguồn cảm hứng cho con ca ngợi Ngài giữa đại hội.
  Tôi sẽ trả xong những gì tôi đã hứa nguyện, trước sự hiện diện của những người kính sợ Ngài.
  26Những người đói khổ sẽ được ăn uống và no nê.
  Những người tìm kiếm CHÚA sẽ ca ngợi Ngài.
  Nguyện tâm hồn vui thỏa của anh chị em sẽ sống đời đời!

  27Người ở mọi chân trời góc bể sẽ nhớ lại và quay về với CHÚA;
  Mọi dòng họ của muôn dân sẽ thờ phượng trước mặt Ngài,
  28Vì vương quốc thuộc về CHÚA;
  Ngài trị vì trên các quốc gia.

  29Phải, những người giàu sang ở thế gian sẽ thờ phượng Ngài;
  Mọi kẻ trở thành tro bụi sẽ sấp mình xuống trước mặt Ngài;
  Ngay cả kẻ không thể giữ được mạng mình cũng sẽ làm vậy.
  30Một đàn con cháu hậu lai sẽ phụng sự Ngài;
  Họ sẽ nói về Chúa cho các thế hệ tương lai.
  31Họ sẽ đến và công bố đức công chính của Ngài cho một dân sẽ sinh ra,
  Bảo rằng chính Ngài đã làm những điều ấy.