22

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

Theo điệu "Con nai buổi bình minh"

1Thượng Đế ôi, Thượng Đế ôi, sao Ngài đành bỏ con
Xa xôi không cứu, không nghe tiếng kêu van?
2Thượng Đế con ôi!
Con kêu cứu ban ngày Ngài không đáp
Con nài xin ban đêm, chẳng nghỉ an.
3Thượng Đế con là Chân Thần Chí thánh
Cả nhân dân chúc tụng chung quanh ngai.
4Các tổ phụ ngày xưa tin tưởng Chúa
Ngài đưa tay giải thoát lúc nguy nan.
5Họ kêu xin liền được Ngài cứu giúp
Tin cậy Chúa chẳng thất vọng bao giờ.
6Con đây là sâu bọ, chẳng phải người
Là mối nhục cho thế nhân khinh bỉ.
7Ai thấy con cũng buông lời chế giễu
Kẻ này chép miệng người kia lắc đầu:
8“Nó giao thác mình cho Thượng Đế ư?
Để Ngài lo cứu giúp nó!
Thượng Đế hài lòng nó lắm sao?
Để đợi Ngài đến giải thoát cho!”
9Chúa đã đem con ra khỏi lòng mẹ
Con tin cậy Ngài từ thuở ấu thơ.
10Từ bụng mẹ con được giao cho Chúa
Ngài là Thượng Đế con trước khi ra đời.
11Tai ương cận kề không ai cứu giúp
Thượng Đế ôi! xin đừng lìa bỏ con.
12Kẻ thù địch đang vây quanh hung hãn
Trông dữ dằn như bò đực Ba-san
13Há hoác miệng muốn ăn tươi nuốt sống
Như sư tử gầm thét xông vào mồi.
14Thân con bủn rủn, xương cốt rã rời
Trái tim này cũng vỡ tan như sáp.
15Năng lực con cằn cỗi như mảnh sành,
Lưỡi dán chặt, khô trong cổ họng,
Chúa đặt con trong cát bụi tử vong.
16Bao bọc con lố nhố bầy chó săn
Lũ hung ác tiến lại đứng vây quanh
Tay chân con đều bị họ đâm thủng.
17Con có thể đếm xương, từng chiếc...
Mắt long sòng sọc, họ nhìn chăm
18Y phục con họ lấy chia làm phần
Chiếc áo choàng dùng để gieo súc sắc.
19Chúa Hằng Hữu ơi, xin đừng ở xa
Nguồn năng lực con ơi, xin cứu giúp.
20Xin cứu linh hồn con khỏi lưỡi gươm
Mạng sống con khỏi sài lang nanh vuốt.
21Cho con thoát sư tử đang há mồm,
Ngài hẳn sẽ cứu con khỏi sừng trâu.
22Con sẽ truyền Danh Chúa cho anh em con
Ca ngợi Thượng Đế giữa hội chúng.
23Người kính sợ Chúa! Hãy hát vang ca tụng,
Con cháu Gia-cốp! Hãy tôn kính Chân Thần.
24Vì Chúa không khinh ghét người cùng khốn
Không xây mặt, nhưng nghe tiếng kêu xin.
25Tôi sẽ ca tụng Chúa giữa đại hội
Và làm trọn lời thề trước tín dân.
26Kẻ khốn khổ sẽ ăn uống thỏa thuê,
Người tìm Chúa sẽ gặp Ngài và ca ngợi
Trong lòng tràn ngập niềm vui bất tận.
27Cả địa cầu sẽ nhớ, quay về Chúa
Dân các nước từ đây thờ lạy Ngài.
28Vì việc thống trị là quyền Thượng Đế
Ngài làm vua cai quản hết muôn dân.
29Toàn thể loài người trên thế gian
Kẻ thấp hèn hay bậc cao sang
Là loài có đời sống ngắn ngủi
Thân xác sẽ chôn vào cát bụi
Tất cả đều phải quỳ lạy Ngài.
30Những thế hệ ngày mai,
Cũng sẽ được nghe kể lại
Những việc vĩ đại Chúa làm.