23

Chúa là Đấng chăn giữ

Bài ca của Đa-vít.

  1CHÚA là Đấng chăn giữ tôi;
   nên tôi có đầy đủ mọi sự cần dùng.
  2Ngài để tôi nghỉ ngơi nơi đồng cỏ tươi xanh.
   Dẫn tôi đến suối nước an tịnh.
  3Ngài thêm sức mới cho tôi,
   dắt tôi vào các lối ngay thẳng
   vì danh tốt của Ngài.
  4Dù phải băng qua thung lũng tối tăm,
   tôi sẽ không sợ hãi gì,
   vì Ngài cùng đi với tôi.
  Cây trượng và cây gậy của CHÚA an ủi tôi.
  5Ngài bày tiệc cho tôi trước mặt
   kẻ thù tôi,
   Ngài đổ dầu lên đầu tôi;
   và rót tràn chén tôi.
  6Chắc chắn lòng nhân từ và tình yêu của Ngài sẽ ở cùng tôi suốt đời.
   Còn tôi sẽ ở trong nhà CHÚA mãi mãi.