23

Yiang Sursĩ La Án Ca Bán Kĩaq Cứq

  1Yiang Sursĩ bán kĩaq cứq machớng cũai mantán bán kĩaq charán cữu.
   Ngkíq cứq tỡ bữn ŏ́q muoi ramứh ntrớu.
  2Án dững cứq ỡt pỡ ntốq nêuq o,
   machớng cũai mantán dững cữu pỡq rlu bân ntốq ruang bát sanlan ramoong o lứq,
   cớp án dững cứq chu ntốq bữn dỡq raloang hoi lalín.
  3Bo cứq sâng túh ngua, tỡ la ieuq tuar,
   ki án aliam mứt pahỡm cứq yỗn cỡt bán rêng loah.
  Cớp án táq yỗn cứq ỡt tanoang o, yuaq án khoiq ữq tễ nhũang chơ.

  4Tam cứq pỡq tâng ntốq croŏq criat, tỡ la bân ntốq cuchĩt pứt,
   ma cứq tỡ bữn sâng ngcŏh ntrớu, yuaq Yiang Sursĩ ỡt níc cớp cứq.
  Machớng cũai mantán ayễq cuan cớp ralỡng dŏq bán curiaq máh charán cữu án,
   lứq ngkíq tê Yiang Sursĩ ỡt bán curiaq cớp aliam cứq.
  5Yiang Sursĩ khoiq thrũan muoi pêl toâr yỗn cứq choâng moat máh cũai ca kêt cứq, yỗn alới bữn hữm.
  Cớp Yiang Sursĩ roap chỗm cứq samoât riang noau roap tamoi bữn chớc toâr lứq toâq sa‑óh.
  Máh ramứh o cớp ŏ́c bốn puan án yỗn cứq, la machớng dỡq poân tangan clữi cliei.
  6Lứq samoât, Yiang Sursĩ táq o níc chóq cứq,
   cớp án sarũiq táq cứq cu rangái sadâu, toau sốt dỡi tamoong cứq.
  Cớp cứq lứq ỡt parnơi cớp án mantái níc.