23

Yêhôwa Jing Mgăt Biăp

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Yêhôwa jing mgăt biăp kâo,
   kâo amâo srăng kƀah mnơ̆ng ôh.
  2 Ñu brei kâo đih mdei hlăm anôk rơ̆k mda,
   ñu atăt kâo hlue anôk êa êđăp ênang.
  3Ñu lŏ bi ktang mngăt kâo,
   ñu atăt kâo hlăm êlan kpă ênô kyua anăn ñu.

  4Wăt tơdah kâo êbat hlăm troh êyui klei djiê,
   kâo amâo srăng huĭ kơ sa mta klei jhat ôh;
  kyuadah ih dôk mbĭt hŏng kâo;
   giê dra leh anăn giê knuăk ih bi juh kâo.
  5Ih mkra jhưng ƀơ̆ng huă kơ kâo ti anăp phung roh kâo;
   ih trôč êa ƀâo mngưi ti boh kŏ kâo;
   atŏ kâo mnăm bŏ tơl dlai.
  6Sĭt nik klei jăk leh anăn klei pap srăng tui hlue kâo jih jang hruê kâo dôk hdĭp;
   leh anăn kâo srăng dôk hlăm sang Yêhôwa nanao hlŏng lar.