26

Thơ Đa-vít

1Chúa Hằng Hữu ôi, xin xét xử con,
Vì con ngay thẳng vâng lời Ngài,
Và tin cậy Ngài, không nao núng.
2Chúa Hằng Hữu ôi,
Xin tra xét, thử thách con,
Thăm dò tâm trí con,
3Vì con ngưỡng mộ đức nhân từ Chúa,
Và sống theo chân lý Ngài.
4Con không hòa mình với kẻ dối trá,
Cũng chẳng kết giao cùng bọn đạo đức giả.
5Con thù ghét phường ác nhân,
Cũng chẳng giao du với kẻ tội lỗi.
6Chúa Hằng Hữu ôi,
Con sẽ rửa tay, tỏ lòng trong sạch,
Bước đến bàn thờ,
7Để lớn tiếng cảm tạ Chúa,
Và kể lại những việc kỳ diệu của Ngài.
8Chúa Hằng Hữu ôi,
Con yêu mến Nhà Chúa,
Chỗ Ngài hiện diện, rạng hào quang.
9Xin đừng cất mạng con cùng với bọn tội ác,
Đừng giết con chung với lũ sát nhân;
10Bàn tay họ bẩn thỉu nhơ nhuốc,
Tay phải họ vơ đầy của hối lộ.
11Còn con sẽ sống liêm khiết trong sạch,
Xin cứu con, ban ân huệ cho con.
12Nơi đất bằng, chân con đứng vững,
Giữa đại hội, luôn ca tụng Thượng Đế con.