29

Thơ Đa-vít

1Hỡi các con của Chúa Hằng Hữu!
Hãy dâng vinh quang và quyền năng cho Ngài!
2Hãy dâng cho Chúa Hằng Hữu vinh quang,
Vinh quang thuộc về Danh Thánh Ngài!
Hãy trang sức bằng đức thánh khiết
Mà thờ phượng Chúa Hằng Hữu!
3Tiếng Chúa Hằng Hữu vang rền sóng nước
Chúa vinh quang nổi sấm trên mây trời,
Chúa Hằng Hữu nổi sấm vang rền sóng nước.
4Tiếng Chúa đầy quyền năng,
Tiếng Chúa quá oai nghiêm.
5Tiếng vang xa, bách tùng đổ ngã nghiêng,
Phải, tiếng Ngài quật gãy tùng Li-ban.
6Li-ban và Si-ri-ôn chấn động
Chập chồng, như bước nhảy bò con.
7Tiếng Chúa Hằng Hữu phát chớp nhoáng,
8Rung rinh các vùng sa mạc,
Sa mạc Ca-đe cũng lắc lay.
9Tiếng Chúa quật ngã cây sồi,
Quét sạch cây rừng.
Trong Đền thờ, tất cả tung hô:
"Vinh quang!"
10Chúa Hằng Hữu cầm quyền trên nước lụt,
Ngài làm Vua muôn đời.
11Chúa Hằng Hữu ban năng lực,
Hạnh phúc, bình an cho dân Ngài.