2

Puo Ca Yiang Sursĩ Rưoh

  1Cỗ nŏ́q máh cruang cũai tâng cốc cutễq nâi ma chi-chuaq ralíh?
   Cỗ nŏ́q alới sarhống ngê tỡ bữn cỡt kia ntrớu?
  2Máh cũai puo tâng cốc cutễq nâi, cớp máh cũai sốt canŏ́h,
   nheq náq alới pruam parnơi ễ chíl Yiang Sursĩ cớp Puo ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh chơ.
  3Máh cũai sốt tâng dỡi nâi sarhống parnơi neq:
   “Hái yoah chíq tễ Yiang Sursĩ táq sốt.
   Hái chỗi yỗn Yiang Sursĩ cớp Puo Yiang Sursĩ rưoh táq sốt noâng hái.”

  4Ma Ncháu ca ỡt tâng paloŏng, án cacháng ayê alới.
  5Chơ án sâng ũan lứq, cớp sưoq alới.
   Án táq yỗn alới sâng ngcŏh toâq án cutâu mứt.
  6Án pai neq: “Cứq khoiq rưoh cóh Si-ôn,
   la cóh miar khong cứq, dŏq chóh Puo ca cứq khoiq rưoh.”

  7Puo ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh pai neq:
   “Lứq cứq atỡng tễ máh ŏ́c Yiang Sursĩ khoiq par‑ữq chơ.
  Yiang Sursĩ khoiq pai neq chóq cứq:
   ‘Mới la Con cứq. Tangái nâi cứq lứq cỡt Mpoaq mới.
  8Khân mới sễq tễ cứq,
   ki cứq lứq yỗn mới cỡt Ncháu máh dũ cruang cũai.
   Cớp cứq yỗn mới ndỡm dũ ramứh pưn paloŏng cutrúq nâi.
  9Nỡ‑ra mới lứq yống dũi tac côq alới
   samoât noau côq adéh cutễq yỗn pacháh nheq.’”

  10Ngkíq, anhia ca puo tâng dỡi nâi ơi!
   Sanua cóq anhia tamứng máh santoiq patâp nâi.
  Cớp anhia ca sốt tâng cutễq nâi ơi!
   Cóq anhia rien ĩt máh parnai cứq sưoq.
  11Cóq anhia cangcoaih ngcŏh Yiang Sursĩ
   cớp sâng bũi hỡr yám noap án.
  12Cóq anhia pũp crap yám noap án.
   Khân tỡ bữn ngkíq, ki Yiang Sursĩ bữn mứt cutâu chóq anhia,
   cớp lứq anhia cuchĩt toâp.
  Ma cũai aléq sễq yỗn Yiang bán kĩaq án,
   cũai ki lứq bữn ŏ́c bốn puan sa‑ữi.