30

Bài ca Đa-vít làm

Hát vào dịp khánh thành Đền thờ

1Con tôn vinh Chúa Hằng Hữu
Vì Ngài giải cứu con,
Không cho kẻ thù mừng chiến thắng.
2Thượng Đế ôi! Con kêu cầu Chúa,
Và Ngài chữa lành con.
3Chúa đã đem con lên khỏi Âm phủ,
Cho con sống, khỏi nằm dưới huyệt sâu.
4Các thánh, hãy ca ngợi Chúa Hằng Hữu,
Cảm tạ Danh Thánh Ngài.
5Chúa chỉ giận trong giây phút,
Nhưng ban ân huệ suốt đời.
Khóc than chỉ trọ qua đêm ngắn,
Nhưng bình minh rộn rã reo vui.
6Lúc hưng thịnh, tâm tôi tự nhủ:
"Ta sẽ tồn tại, không ai lay chuyển nổi."
7Nhưng, nhờ ân Chúa, núi tôi mới vững bền,
Ngài lánh mặt, tôi liền bối rối.
8Tôi kêu xin Chúa Hằng Hữu,
Khẩn nài Thượng Đế tôi:
9“Để con chết, ích gì cho Chúa,
Dưới mộ sâu, làm sao phục vụ Ngài?
Cát bụi nào đâu biết ngợi ca,
Cũng không truyền chân lý Chúa ra.
10Xin Chúa lắng tai nghe cho trót,
Dủ lòng thương yêu, cứu giúp con."
11Từ sầu muộn, Chúa cho nhảy nhót,
Cởi áo tang, mặc áo hân hoan.
12Nên con không thể nào câm nín,
Hớn hở ca tụng Thượng Đế con,
Muôn đời tạ ân Chúa Hằng Hữu.