31

Lời cầu nguyện xin thêm đức tin
trong cơn khốn khó

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.

  1Lạy CHÚA tôi tin cậy nơi Ngài;
   xin đừng để tôi bị sỉ nhục.
  Xin giải cứu tôi vì Ngài là Đấng làm điều ngay thẳng.
  2Xin hãy nghe tiếng tôi,
   mau đến giải cứu tôi.
  Xin làm khối đá bảo vệ tôi,
   làm thành lũy vững chắc
   để cứu tôi.
  3Ngài là khối đá và là nơi trú ẩn tôi.
   Vì danh tốt của Ngài, xin hãy hướng dẫn tôi.
  4Xin giải thoát tôi ra khỏi bẫy mà chúng nó gài để bắt tôi,
   vì Ngài là nguồn che chở tôi.
  5Tôi dâng đời tôi cho Ngài;
   lạy CHÚA là Thượng Đế chân thật, xin hãy cứu tôi.
  6Tôi ghét những kẻ thờ thần giả.
   Tôi chỉ tin cậy một mình CHÚA thôi.
  7Tôi sẽ vui mừng trong tình yêu CHÚA
   vì Ngài thấy được nỗi khổ của tôi;
   biết những khốn khó tôi.
  8CHÚA không giao tôi vào tay kẻ thù
   nhưng để tôi nơi an toàn.
  9Lạy CHÚA, xin thương xót vì tôi gặp khốn đốn.
   Mắt tôi lòa vì than khóc,
   người tôi rã rời vì buồn thảm.
  10Sinh mạng tôi gần tàn vì sầu khổ,
   các năm tháng tôi tiêu hao vì than khóc.
  Những nỗi khổ làm tiêu hao sức lực tôi,
   xương cốt tôi run rẩy.
  11Vì những hoạn nạn tôi,
   các kẻ thù ganh ghét tôi,
  cả đến những láng giềng cũng quay mặt đi.
   Khi bạn hữu nhìn thấy tôi,
   họ đều lo sợ và tránh xa.
  12Tôi như mảnh bể của bình gốm.
   Tôi bị quên lãng như kẻ đã qua đời.
  13Tôi đã nghe nhiều điều sỉ nhục.
   Sự kinh hoàng bao quanh tôi.
  Chúng âm mưu hại tôi,
   muốn giết tôi đi.
  14Lạy CHÚA, tôi trông cậy nơi Ngài.
   Tôi thưa, “Ngài là Thượng Đế tôi.”
  15Mạng sống tôi ở trong tay CHÚA.
  Xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù
   và những kẻ rượt đuổi tôi.
  16Xin hãy tỏ lòng nhân từ cùng tôi là tôi tớ Ngài.
   Xin hãy giải cứu tôi vì tình yêu thương của Ngài.
  17Lạy CHÚA, tôi kêu xin Ngài giúp đỡ,
   xin đừng để tôi bị xấu hổ.
  Nguyền xin cho kẻ ác bị sỉ nhục
   và nằm lặng thinh nơi mồ mả.
  18Do kiêu căng và ganh ghét
   chúng bêu xấu người làm điều thiện.
  Xin hãy khiến môi dối trá của chúng câm lặng.
  19Sự nhân từ mà Ngài dành cho những người kính sợ và tin cậy Ngài thật lớn lao.
   Ngài làm điều đó cho mọi người xem thấy.
  20Nhờ sự hiện diện của Ngài,
  CHÚA bảo vệ họ khỏi những kẻ âm mưu ám hại họ.
   Ngài che chở họ khỏi những lời độc ác.
  21Cảm tạ CHÚA, vì khi tôi bị tấn công như thành bị vây hãm,
   thì tình yêu CHÚA đối cùng tôi thật lạ lùng.
  22Trong cơn nguy khốn, tôi thưa,
  “CHÚA không nhìn thấy tôi nữa!”
   Nhưng khi tôi kêu cứu cùng Ngài
   thì Ngài nghe tiếng tôi.
  23Hãy yêu mến CHÚA, hỡi tất cả những ai thuộc về Ngài.
  CHÚA bảo vệ những người thật tâm tin cậy;
   nhưng Ngài trừng phạt những kẻ tự phụ như kẻ phạm tội.
  24Hỡi tất cả những ai đặt hi vọng nơi CHÚA,
   hãy can đảm và vững chí.