32

Nên xưng tội

Bài mạch-kinh của Đa-vít.

  1Phúc cho người nào mà tội lỗi được tha,
   mọi lầm lỗi được bôi xóa.
  2Phước cho người mà CHÚA không kết tội
   và trong lòng không có gì giả dối.
  3Khi tôi im lặng, tôi cảm thấy yếu đuối.
   Tôi rên rỉ suốt ngày.
  4Ngày và đêm tay CHÚA đè nặng trên tôi.
   Sức lực tôi suy yếu vì sức nóng mùa hè.
  Xê-la
  5Rồi tôi xưng tội cùng CHÚA,
   không giấu diếm tội lỗi tôi.
  Tôi nói, “Tôi sẽ xưng tội cùng CHÚA,”
   còn Ngài sẽ tha thứ cho tôi.
  Xê-la
  6Vì thế những ai vâng lời Ngài
   hãy cầu nguyện trong khi còn có cơ hội.
  Để khi khốn khó xảy đến như nước lụt,
   họ sẽ không bị tổn hại gì.
  7Ngài là nơi trú ẩn của tôi.
  Ngài bảo vệ tôi khỏi mọi gian nan
   và khiến lòng tôi đầy dẫy những bài ca cứu rỗi của CHÚA.
  Xê-la
  8CHÚA phán, “Ta sẽ khiến con khôn ngoan,
   và sẽ chỉ cho con biết đường phải đi.
  Ta sẽ dắt dẫn và trông nom con.
  9Đừng giống như lừa và ngựa
   vốn không hiểu biết gì.
  Người ta phải dùng hàm khớp và dây cương để dắt dẫn,
   nếu không chúng sẽ chẳng chịu đến gần con.”
  10Kẻ ác gặp nhiều nỗi khổ đau
   nhưng tình yêu CHÚA bao phủ những kẻ tin cậy Ngài.
  11Hỡi những người nhân đức,
   hãy hớn hở vui mừng trong CHÚA.
  Còn những ai có lòng ngay thẳng,
   hãy ca hát lên.