32

Ŏ́c Bốn Tễ Yiang Sursĩ Yỗn Cũai Ca Ngin Lôih

  1Bốn lứq cũai ca Yiang Sursĩ táh lôih yỗn.
   Lôih alới án khoiq pul clỡp lứq, tỡ bữn noau hữm noâng.
  2Bốn lứq cũai ca Yiang Sursĩ tỡ bữn noap noâng lôih alới.
   Mứt pahỡm alới tỡ bữn yoc ễ raphếq rathũ noâng.

  3Bo cứq tỡ bữn ngin lôih,
   tỗ chác cứq cỡt lakéh lakiei níc, cỗ tian cứq cuclỗiq cucling nheq tangái.
  4Nheq sadâu tangái Yiang Sursĩ manrap cứq.
   Tỗ chác cứq cỡt ieuq ot nheq.
   Bán rêng cứq khoiq pứt samoât dỡq sarễt catữ phũac casâi ra‑al.

  5Chơ cứq ngin lôih chóq anhia.
   Cứq tỡ bữn cutooq noâng lôih ki.
  Cứq chanchớm neq: Cứq cóq ngin lôih choâng moat Yiang Sursĩ,
   chơ anhia táh toâp lôih cứq.

  6Yuaq ngkíq, cũai sa‑âm anhia, cóq alới câu chu anhia bo alới ramóh túh coat.
   Lứq pai raloâm dỡq toâq, ma án tỡ têq lứp alới.
  7Anhia la samoât ntốq cứq ỡt tooq.
   Lứq samoât, anhia chuai cứq tễ ramứh túh coat.
  Cớp cứq ũat khễn casang lứq, yuaq anhia khoiq chuai amoong cứq.
   Lứq anhia curiaq cứq mantái níc.

  8Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq arĩen cớp patâp yỗn anhia dáng rana pỡq.
   Cứq catoaih atỡng cớp nhêng salĩq anhia.
  9Anhia chỗi sacũl riang aséh lai,
   tỡ la cỡt ariang aséh ŏ́q mứt têq sapúh.
   Charán ki cóq bữn nhễm cớp parnĩang, ki nŏ́q án trĩh anhia.”

  10Cũai loâi, lứq ramóh sa‑ữi ŏ́c túh ngua.
   Ma Yiang Sursĩ kĩaq pasếq cũai sa‑âm án.

  11Anhia cũai tanoang o ơi!
   Cóq anhia ỡt bũi óh níc cớp Yiang Sursĩ.
  Ơ máh cũai bữn mứt pahỡm sabớng o ơi!
   Cóq anhia triau cupo cớp khễn Yiang Sursĩ!