33

Ũat Khễn Án Ca Tễng Cớp Rabán Kĩaq

  1Dũ náq cũai tanoang o cóq bữn mứt pahỡm bũi óh cớp Yiang Sursĩ.
   Pĩeiq lứq yỗn dũ náq cũai tanoang o khễn níc án.
  2Cóq ũat khễn Yiang Sursĩ na tapáih achúng, na bot trua, cớp na cansái ũat dŏq sang Yiang Sursĩ.
  3Cóq ũat cansái tamái dŏq sang toam án.
   Cóq khễuq tapáih achúng cớp triau cupo yỗn bũi óh lứq.

  4Parnai Yiang Sursĩ la pĩeiq cớp samoât lứq.
   Têq noau sa‑âm dũ ranáq án táq.
  5Yiang Sursĩ ayooq ŏ́c tanoang cớp ŏ́c pĩeiq.
   Cốc cutễq la poân moang ŏ́c ayooq tễ án.

  6Nhơ tễ santoiq Yiang Sursĩ, ki bữn paloŏng, moat mandang, rliang casâi, cớp máh mantỗr.
   Dũ ramứh ki la án tễng nhơ tễ parnai án pai.
  7Án parỗm nheq máh dỡq mưt yỗn ỡt muoi ntốq,
   cớp Ncháu catáng dỡq mưt yarũ yỗn ỡt tâng ntốq án bữm.
  8Cóq nheq tữh cruang cutễq yám noap Yiang Sursĩ,
   cớp cóq nheq tữh cũai yám noap án tê.
  9Nhơ án atỡng, yuaq bữn cốc cutễq nâi.
   Cớp dũ ramứh lứq bữn puai santoiq án atỡng.
  10Yiang Sursĩ talốh pứt máh sarnớm cũai ca tỡ bữn sa‑âm.
   Án táq yỗn máh ngê alới sarhống tỡ bữn cỡt kia ntrớu.
  11Ma máh ranáq án ễ táq, ki ỡt mantái níc.
   Hỡn tễ ki ễn, ŏ́c ntrớu án khoiq chanchớm, ŏ́c ki lứq cỡt cớp ỡt níc dũ dỡi cũai.

  12Ŏ́c bốn toâq pỡ cũai ca dŏq Yiang Sursĩ la Ncháu alới.
   Lứq cũai ki, án khoiq rưoh yỗn cỡt cũai án.
  13Yiang Sursĩ tapoang nhêng tễ paloŏng, cớp hữm dũ tỗp cũai.
  14Tễ ntốq án sốt, án tapoang nhêng chu dũ náq cũai tâng cốc cutễq nâi.
  15Án dáng dũ ramứh tâng mứt pahỡm alới,
   yuaq án khoiq tễng sarnớm alới.
  16Tam puo bữn clứng tahan, ma án tỡ têq viaq vớt tễ noau riap án.
   Cớp tam tahan bữn rêng lứq, ma án tỡ têq viaq vớt tễ noau táq án.
  17Lứq pai aséh rêng lứq,
   cũai tỡ têq ưo tễ aséh yỗn chuai amoong.
  18Ma Yiang Sursĩ nhêng chu cũai trĩh án,
   alới ca ngcuang tâng ŏ́c ayooq tễ Ncháu.
  19Án ễ chuai alới yỗn vớt tễ ŏ́c cuchĩt,
   cớp án bán kĩaq alới yỗn bữn tamoong tâng tangái ŏ́q crơng sana cha.

  20Raviei hếq dũ náq ỡt ngcuang Yiang Sursĩ.
   Án toâp catáng ra‑óq cớp chuai hếq.
  21Cỗ nhơ án, mứt pahỡm hếq sâng bũi hỡr,
   yuaq hếq sa‑âm tâng ramứh bráh o khong Yiang Sursĩ.
  22Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia yỗn ŏ́c ayooq ỡt mantái níc cớp hếq,
   yỗn cỡt rapĩeiq máh ŏ́c hếq ỡt ngcuang tễ anhia.